Logo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CỦA TÀI KHOẢN QUẢN LÝ CẤP TRƯỜNG

15/12/2023|.197622
.

BTC xin cảm ơn Quý Thầy/Cô đã đồng hành cùng Trạng Nguyên.

Nhà trường chưa có tài khoản quản lý xin điền vào link sau
https://khaosat.trangnguyen.edu.vn/tntv2023/qlycaptruong

BTC xin hướng dẫn sử dụng tài khoản quản lý cấp Trường như sau:

1. Đăng nhập tài khoản cấp trường

- Tài khoản cấp trường là tài khoản có tên đăng nhập với cấu trúc: mã tỉnh_tên viết tắt của trường. Ví dụ: hn_tanphu (TH Tân Phú – Hà Nội)
- Mỗi trường chỉ có 01 tài khoản cấp trường, quý nhà trường đăng nhập đúng tài khoản vào link: quantri.trangnguyen.edu.vn

2. Tạo mã thi

Tài khoản cấp trường được tạo mã thi từ 03/12/2023 - 17/12/2023.

Bước 1: Tại mục QUẢN LÝ THI -> QUẢN LÝ KỲ THI, thầy cô ấn chọn vào biểu tượng tạo mã ca thi tương ứng với vòng thi cần tạo mã.

Bước 2: Thầy cô ấn chọn nút TẠO MÃ THI.

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin vào bảng TẠO MÃ CA THI.

- Chọn/điền đầy đủ các thông tin có gắn dấu (*), các thông tin: “Chọn tài khoản quản lý” và “Trường, Huyện, Tỉnh” sẽ cố định không cần nhập.

- Lựa chọn thời gian đăng ký theo quy tắc song song: từ trái sang phải, lần từ trên xuống dưới và nhấn lưu.

Bước 4: Ấn chọn nút ĐĂNG KÝ để tạo mới ca thi.
 

3. Chọn danh sách thi cấp trường

Tài khoản cấp trường được tạo danh sách thi cấp trường từ 14/12/2023 - 17/12/2023.

Bước 1: Vào màn danh sách thí sinh

- Thầy cô thao tác lần lượt QUẢN LÝ THI -> QUẢN LÝ KỲ THI -> DANH SÁCH VÒNG THI -> chọn biểu tượng DANH SÁCH THÍ SINH.

- THÍ SINH QUA VÒNG ĐIỀU KIỆN: Đây là danh sách học sinh của trường đã vượt qua vòng điều kiện. Học sinh đã qua vòng điều kiện nhưng chưa có trong danh sách, thầy cô cập nhật lại thông tin trường cho học sinh. 

Bước 2: Tạo danh sách

- Chọn nút TẠO DANH SÁCH THI.

- Lựa chọn 1 trong 3 cách để tạo tiêu chí chọn thí sinh thi cấp trường:

 • Cách 1: Theo số điểm tối thiểu cần đạt để tham gia thi.
 • Cách 2: Chọn tiêu chí theo số phần trăm học sinh được tham gia thi.
 • Cách 3: Chọn tiêu chí theo số lượng học sinh tham gia. Sau đó chọn TẠO DANH SÁCH.


Bước 3: Sau khi tạo thành công, hệ thống sẽ trả về kết quả thí sinh được thi vòng cấp trường theo tiêu chí nhà trường thiết lập.

Bước 4: Kiểm tra danh sách thi cấp trường.

- Nhà trường xem danh sách tại mục THÍ SINH THI CẤP TRƯỜNG.

- Nhà trường có thể ấn nút XUẤT EXCEL để xuất danh sách.  

4. Xử lý sự cố

 • THÊM DANH SÁCH THI LẠI

Bước 1: Thầy cô vào QUẢN LÝ THI → QUẢN LÝ KỲ THI → XỬ LÝ VI PHẠM để vào màn XỬ LÝ VI PHẠM.

Bước 2: Chọn biểu tượng DANH SÁCH THI LẠI để thêm mới học sinh thi lại.

- Thầy cô chọn biểu tượng DANH SÁCH THI LẠI tương ứng với ca thi.

Bước 3: Tại màn DANH SÁCH THI LẠI chọn nút THÊM DANH SÁCH THI LẠI. 

Bước 4: Tại màn THÊM MỚI HỌC SINH THI LẠI chọn nút THÊM HỌC SINH.

- Nhập lý do thi lại vào ô NHẬP LÝ DO THI LẠI.

Bước 5: Lựa chọn học sinh để thêm vào danh sách cho thi lại bằng cách tích vào ô vuông trước tên học sinh.

- Nhấn LƯU để thêm học sinh sau đó ĐỒNG Ý để chấp nhận học sinh vào danh sách thi lại.

Bước 6: Chọn nút DUYỆT THI LẠI để hoàn tất duyệt học sinh vào danh sách thi lại. Sau đó học sinh có thể thi lại với mã thi còn thời hạn.

 • THÊM DANH SÁCH KHIẾU NẠI

Bước 1: Thầy cô vào QUẢN LÝ THI -> QUẢN LÝ KỲ THI -> XỬ LÝ VI PHẠM để vào màn XỬ LÝ VI PHẠM -> chọn biểu tượng DANH SÁCH KHIẾU NẠI tương ứng với ca thi.

Bước 2: Tại màn DANH SÁCH KHIẾU NẠI chọn nút THÊM DANH SÁCH KHIẾU NẠI. 

Bước 3: Tại màn THÊM DANH SÁCH KHIẾU NẠI, chọn/điền đẩy đủ thông tin có dấu (*) và nhập lý do khiếu nại vào ô NHẬP LÝ DO KHIẾU NẠI.

- Chọn THÊM HỌC SINH muốn gửi khiếu nại.

Bước 4: Lựa chọn học sinh để thêm vào danh sách khiếu nại bằng cách tích vào ô vuông trước tên học sinh.

- Nhấn LƯU để thêm học sinh sau đó ĐỒNG Ý để chấp nhận học sinh vào danh sách khiếu nại.

Bước 5: Ấn chọn nút DUYỆT KHIẾU NẠI để hoàn tất duyệt học sinh vào danh sách khiếu nại.  

- Sau đó BTC sẽ duyệt và xử lý nội dung của yêu cầu:

+ BTC xét duyệt -> sửa theo tiêu chí từng vòng thi.

+ BTC trả kết quả ở cột trạng thái trong màn DANH SÁCH KHIẾU NẠI ở mục QUẢN LÝ BÁO CÁO THI.

 • THÊM DANH SÁCH VI PHẠM

Bước 1: Thầy cô vào QUẢN LÝ THI -> QUẢN LÝ KỲ THI -> XỬ LÝ VI PHẠM để vào màn XỬ LÝ VI PHẠM -> chọn biểu tượng DANH SÁCH VI PHẠM tương ứng với ca thi.

Bước 2: Tại màn DANH SÁCH VI PHẠM chọn nút THÊM DANH SÁCH VI PHẠM.

Bước 3: Tại màn THÊM MỚI DANH SÁCH VI PHẠM chọn nút THÊM HỌC SINH.

- Nhập lý do thi lại vào ô NHẬP LÝ DO VI PHẠM.

Bước 4: Lựa chọn học sinh để thêm vào danh sách khiếu nại bằng cách tích vào ô vuông trước tên học sinh.

- Nhấn LƯU để thêm học sinh sau đó ĐỒNG Ý để chấp nhận học sinh vào danh sách vi phạm.

Bước 5: Ấn chọn nút DUYỆT VI PHẠM để hoàn tất duyệt học sinh vào danh sách vi phạm.  

- Sau khi BTC duyệt danh sách, các học sinh sẽ bị hủy kết quả và không công nhận giải.

 • XUẤT FILE DANH SÁCH TÀI KHOẢN

Bước 1: Thầy cô vào mục QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

- Chọn các tiêu chí như KHỐI, TRẠNG THÁI, LOẠI TÀI KHOẢN.

- Chọn nút XUẤT EXCEL.

Bước 2: Sau khi tải file thành công, thầy cô mở file kiểm tra kết quả.

- Mẫu excel như sau:

 • XUẤT FILE BÁO CÁO ĐIỂM THI

Bước 1: Thầy cô thao tác lần lượt chọn QUẢN LÝ THI -> QUẢN LÝ BÁO CÁO THI  -> BÁO CÁO KẾT QUẢ THI.

- Chọn các tiêu chí cho file như KHỐI, KỲ THI, VÒNG THI.

- Chọn nút XUẤT EXCEL. 

Bước 2: Sau khi tải file thành công, thầy cô mở file kiểm tra kết quả.

- Mẫu excel như sau:

 • XUẤT DANH SÁCH THÍ SINH QUA VÒNG ĐIỀU KIỆN

Bước 1: Thầy cô thao tác lần lượt chọn QUẢN LÝ THI -> QUẢN LÝ KỲ THI  -> DANH SÁCH VÒNG THI.

- Chọn biểu tượng DANH SÁCH THÍ SINH tương ứng vòng thi cần xuất danh sách.

Bước 2: Tại màn DANH SÁCH THÍ SINH chọn DANH SÁCH THÍ SINH QUA VÒNG ĐIỀU KIỆN.

- Chọn nút XUẤT EXCEL.

Bước 3: Sau khi tải file thành công, thầy cô mở file kiểm tra kết quả.

- Mẫu excel như sau:

5. Xuất file excel

 • XUẤT DANH SÁCH THÍ SINH THI CẤP TRƯỜNG

Bước 1: Thầy cô thao tác lần lượt chọn QUẢN LÝ THI -> QUẢN LÝ KỲ THI  -> DANH SÁCH VÒNG THI.

- Chọn biểu tượng DANH SÁCH THÍ SINH tương ứng vòng thi cần xuất danh sách.

Bước 2: Tại màn DANH SÁCH THÍ SINH chọn DANH SÁCH THÍ SINH THI CẤP TRƯỜNG.

- Chọn nút XUẤT EXCEL.

Bước 3: Sau khi tải file thành công, thầy cô mở file kiểm tra kết quả.

- Mẫu excel như sau:

6. Quản lý trường học

 • QUẢN LÝ LỚP HỌC - TẠO LỚP HỌC

Bước 1: Thầy cô thao tác lần lượt chọn QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC -> QUẢN LÝ LỚP HỌC -> TẠO LỚP

Bước 2: Điền các thông tin có dấu (*) vào bảng THÊM MỚI LỚP HỌC.

Bước 3: Chọn THÊM MỚI để tạo lớp.

 • QUẢN LÝ LỚP HỌC - CHỈNH SỬA LỚP HỌC

Bước 1: Thầy cô thao tác lần lượt chọn QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC -> QUẢN LÝ LỚP HỌC -> biểu tượng CHỈNH SỬA.

Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin vào bảng CẬP NHẬT LỚP HỌC.

Bước 3: Chọn CẬP NHẬT để chỉnh sửa.

 • QUẢN LÝ LỚP HỌC - XEM DANH SÁCH HỌC SINH

Bước 1: Thầy cô thao tác lần lượt chọn QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC -> QUẢN LÝ LỚP HỌC -> biểu tượng DANH SÁCH HỌC SINH.

- Nếu cần chỉnh sửa thông tin học sinh, thầy cô chọn vào biểu tượng CHỈNH SỬA.

 • QUẢN LÝ LỚP HỌC - ẨN LỚP HỌC

Bước 1: Thầy cô thao tác lần lượt chọn QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC -> QUẢN LÝ LỚP HỌC -> biểu tượng ẨN LỚP HỌC.

Bước 2: Chọn ĐỒNG Ý để ẩn lớp. 

 • QUẢN LÝ LỚP HỌC - HIỆN LỚP HỌC

Bước 1: Thầy cô thao tác lần lượt chọn QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC -> QUẢN LÝ LỚP HỌC -> trạng thái KHÔNG HOẠT ĐỘNG.

Bước 2: Khi hệ thống sẽ hiện ra các lớp đã ẩn đi, thầy cô chọn biểu tượng HIỆN LỚP HỌC. 

Bước 3: Chọn ĐỒNG Ý để hiện lớp.