Logo

Tuyển dụng

Tìm kiếm
Tất cả bộ phận
Tất cả địa điểm
Tất cả hình thức

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

.Số 07, Ngõ 68, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Up to 15.000.000

CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO NỘI DUNG VĂN HÓA - LỊCH SỬ

.Số 07, Ngõ 68, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
BAN NỘI DUNG
Up to 10.000.000

CHUYÊN VIÊN TOÁN VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

.Số 07, Ngõ 68, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
BAN NỘI DUNG
Up to 10.000.000

CHUYÊN VIÊN TIẾNG ANH

.Số 07, Ngõ 68, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
BAN NỘI DUNG
Up to 15.000.000

CHUYÊN VIÊN TIẾNG VIỆT

.Số 07, Ngõ 68, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
BAN NỘI DUNG
Up to 10.000.000

CỘNG TÁC VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

.Số 07, Ngõ 68, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
100.000 VNĐ/ca

CHUYÊN VIÊN BACKEND DEVELOPER

.Ngõ 68, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
BAN CÔNG NGHỆ
Up to 25.000.000

CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG

.Ngõ 68, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
BAN CÔNG NGHỆ
Up to 15.000.000

CHUYÊN VIÊN FRONTEND DEVELOPER

.Ngõ 68, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
BAN CÔNG NGHỆ
Up to 25.000.000

CHUYÊN VIÊN TESTER

.Ngõ 68, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
BAN CÔNG NGHỆ
Up to 18.000.000

Số điện thoại liên hệ tuyển dụng:

. 0987 896 813


Thời gian làm việc:

- Sáng: 8h00 - 12h00 - Chiều: 13h30 - 17h30


- Nghỉ: Thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết