Logo

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC:

Trên nền tảng của Tâm lí học tích cực, chúng tôi luôn hướng đến bồi dưỡng lên thế hệ học sinh 4.0 với tính
Dân tộc - Nhân văn - Sáng tạo - Khai phóng
.
...

Trạng Nguyên ra đời vào tháng 4/2015 với sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt. Chương trình này giúp các em nhỏ khắp Việt Nam thêm yêu thành ngữ, tục ngữ, hiểu cái hay cái đẹp của tiếng Việt, hiểu rõ về địa lí, lịch sử, tinh hoa văn hóa dân tộc. Từ đó, chúng tôi mong muốn tôn vinh ngôn ngữ mẹ đẻ mà bất cứ ai trong số 54 dân tộc Việt Nam sống trên lãnh thổ Việt Nam và trên thế giới đều có thể học được và tự hào với tiếng Việt. Trải qua chặng đường gần 10 năm phát triển, Trạng Nguyên đã trở thành cái tên quen thuộc đối với các em học sinh, quý phụ huynh và các thầy cô, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm đa dạng để tiếp tục góp phần xây dựng nền giáo dục nước nhà.

.
.

SỨ MỆNH

Đào tạo học sinh Việt Nam trong thời đại mới: đẹp về nhân cách, làm chủ tri thức, sáng tạo đột phá, thấm nhuần bản sắc dân tộc

.

TẦM NHÌN

Trạng Nguyên tạo ra hệ sinh thái giáo dục kết hợp công nghệ và thực tế độc đáo để phát triển tư duy sáng tạo. Trở thành một tập đoàn công nghệ giáo dục toàn cầu với sự sáng tạo, đột phá gắn liền với bảo tồn và tôn vinh văn hoá dân tộc

.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SÁNG TÂM TRÍ - ĐỔI TƯ DUY - TẠO GIÁ TRỊ

.