Logo

Tin xem nhiều

trang-nguyen-education-va-giai-thuong-chuyen-doi-so-vi-cong-dong-nhung-co-hoi-va-thach-thuc-chuyen-minh-trong-thoi-dai-moi

TRẠNG NGUYÊN EDUCATION VÀ GIẢI THƯỞNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VÌ CỘNG ĐỒNG: NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHUYỂN MÌNH TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Với những đóng góp tích cực cho nền giáo dục Việt Nam và công cuộc chuyển đổi số, Trạng Nguyên Education vinh dự nhận được Giải thưởng Chuyển đổi số vì cộng đồng cho sản phẩm Trạng Nguyên Tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn Tài. Giải thưởng này do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng.