Logo

HƯỚNG DẪN NHÀ TRƯỜNG & PHÒNG GIÁO DỤC TẢI GIẤY KHEN VÒNG THI HƯƠNG - CẤP HUYỆN

06/02/2024|.24731
.

Vòng thi Hương - Trạng Nguyên Tiếng Việt đã khép lại sau 5 ngày tổ chức với sự tham dự của 339.862 học sinh tiểu học trên toàn quốc. Ban Tổ chức (BTC) Trạng Nguyên Tiếng Việt xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu và thầy cô các trường tiểu học đã đồng hành cùng Trạng Nguyên tại vòng thi Hương - cấp Huyện.

Ngày 06/02, BTC sẽ bắt đầu hiển thị giấy chứng nhận và giấy khen cho học sinh.

1. Hội đồng Phòng Giáo dục và Đào tạo (PGD)

Phòng GD&ĐT ra quyết định khen thưởng cấp giấy khen cho học sinh theo tiêu chí riêng.

Cách 1: Phòng GD&ĐT có mẫu giấy khen riêng.

Cách 2: Phòng GD&ĐT sử dụng mẫu giấy khen của BTC.

Ảnh mẫu giấy khen

Quý thầy cô tải mẫu tại đây: Tải mẫu giấy khen

BTC sẽ cấp cho học sinh 1 giấy chứng nhận. Học sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận của BTC trong trang cá nhân (Mẫu như ảnh dưới đây)

Ảnh mẫu giấy chứng nhận

2. Hội đồng Nhà trường tổ chức

BTC sẽ xếp giải và cấp giấy khen theo điểm như sau:

Giải thưởng

Điểm khối 1; 2

Điểm khối 3; 4; 5

Giải Nhất

285 - 300

290 - 300

Giải Nhì

255 - 270

270 - 280

Giải ba

225 - 240

250 - 260

Giải Khuyến Khích

195 - 210

220 - 240


 

Giấy khen sẽ được hiển thị trong tài khoản quản lý cấp Trường.


 

BTC sẽ cấp cho học sinh 1 giấy chứng nhận trong trang cá nhân (Mẫu như ảnh dưới đây)

Ảnh mẫu giấy chứng nhận

I. HƯỚNG DẪN NHÀ TRƯỜNG TẢI GIẤY CHỨNG NHẬN HỘI THI HƯƠNG - CẤP HUYỆN

BTC xin hướng dẫn Quý Nhà trường tải giấy chứng nhận vòng thi Hương - cấp Huyện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào miền quantri.trangnguyen.edu.vn

Bước 2: Tại giao diện trang quản trị nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản quản lý cấp trường được BTC cấp.

 

Bước 3: Ấn “Login” để đăng nhập.

Bước 4: Vào màn trang chủ.

Bước 5: Vào danh sách vòng thi cấp Huyện. 

Các thao tác thực hiện để vào màn danh sách vòng thi cấp Huyện : Trang chủ => Quản lý thi Huyện => Quản lý kỳ thi => Danh sách vòng thi 

 

Bước 6: Chọn biểu tượng “Danh sách thí sinh” tương ứng với vòng thi cần xuất giấy giấy chứng nhận của từng khối. 

 

Bước 7: Vào màn danh sách thí sinh chọn tab danh sách “BTC công nhận kết quả thi Hương”  

Lưu ý: Trường hợp nếu nhà trường chưa nhìn thấy tab danh sách “BTC công nhận kết quả thi Hương” có thể ấn chọn nút chuyển tiếp để thấy đầy đủ tab danh sách ở vòng thi  

 

Bước 8: Cách tải giấy chứng nhận cho một học sinh  

Ấn biểu tượng tải xuống tương ứng với từng học sinh để tải giấy chứng nhận cho từng cá nhân muốn tải xuống. 

Bước 9: Cách tải giấy chứng nhận cấp Huyện cho một khối của toàn trường  

 • Vào màn “ BTC công nhận kết quả thi Hương” ấn nút “Tải giấy chứng nhận vòng thi Hương cho toàn Trường”  

 • Tại bảng “Thông báo” ấn “Đồng ý” để xác nhận tải giấy chứng nhận vòng thi Hương cho một khối của  toàn Trường. 

II. HƯỚNG DẪN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẢI GIẤY CHỨNG NHẬN HỘI THI HƯƠNG - CẤP HUYỆN

BTC xin hướng dẫn Quý Thầy Cô Phòng Giáo dục và Đào tạo tải giấy chứng nhận vòng thi Hương - cấp Huyện như sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào miền quantri.trangnguyen.edu.vn

Bước 2: Tại giao diện trang quản trị nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản quản lý cấp Huyện được BTC cấp  

 

Bước 3: Ấn “Login” để đăng nhập 

Bước 4: Vào màn trang chủ CMS 

Bước 5: Vào danh sách vòng thi cấp Huyện  

Các thao tác thực hiện để vào màn danh sách vòng thi cấp Huyện: Trang chủ => Quản lý thi Huyện => Quản lý kỳ thi =>Danh sách vòng thi 

Bước 6: Chọn biểu tượng “Danh sách thí sinh” tương ứng với vòng thi cần xuất giấy chứng nhận của từng khối. 

Bước 7: Vào màn danh sách thí sinh chọn tab danh sách “BTC công nhận kết quả thi Hương” 

Lưu ý:  Trường hợp nếu tài khoản quản lý cấp Huyện chưa nhìn thấy tab danh sách “BTC công nhận kết quả thi Hương ” có thể ấn chọn nút chuyển tiếp để thấy đầy đủ danh sách ở vòng thi  

Bước 8: Cách tải giấy chứng nhận cho một học sinh trong Huyện  

Ấn biểu tượng tải xuống tương ứng với từng học sinh để tải giấy chứng nhận cho cá nhân muốn tải giấy chứng nhận cấp Huyện. 

Bước 9: Cách tải giấy chứng nhận cho một khối của toàn Huyện  

 • Ấn “Tạo giấy chứng nhận cho toàn Trường” thành công, ấn F5 để tải lại trang 

 • Tại bảng “Thông báo” ấn “Đồng ý” để xác nhận tạo giấy chứng nhận cho toàn Huyện  

 • Khi nút  “Tải giấy chứng nhận cho toàn Huyện” hiện lên thì  tích chọn để tiến hành tải giấy chứng nhận cho toàn Huyện 

 • Tại bảng “Thông báo” ấn “Đồng ý” để xác nhận tải giấy chứng nhận cho một khối của  toàn Huyện. 

III. HƯỚNG DẪN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẢI GIẤY KHEN HỘI THI HƯƠNG - CẤP HUYỆN

BTC xin hướng dẫn Quý Thầy Cô Phòng Giáo dục và Đào tạo tải giấy khen vòng thi Hương - cấp Huyện như sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào miền quantri.trangnguyen.edu.vn

Bước 2: Tại giao diện trang quản trị nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản quản lý cấp Huyện được BTC cấp  

Bước 3: Ấn “Login” để đăng nhập 

Bước 4: Vào màn trang chủ CMS 

Bước 5: Vào danh sách vòng thi cấp Huyện  

Các thao tác thực hiện để vào màn danh sách vòng thi cấp Huyện: Trang chủ => Quản lý thi Huyện => Quản lý kỳ thi =>Danh sách vòng thi 

Bước 6: Chọn biểu tượng “Danh sách thí sinh” tương ứng với vòng thi cần xuất giấy chứng nhận của từng khối. 

Bước 7: Vào màn danh sách thí sinh chọn tab danh sách “Danh sách xếp giải chính thức” 

Lưu ý:  Trường hợp nếu tài khoản quản lý cấp Huyện chưa nhìn thấy tab danh sách “Danh sách xếp giải chính thức” có thể ấn chọn nút chuyển tiếp để thấy đầy đủ tab danh sách ở vòng thi  

Bước 8: Cách để tải giấy khen cấp Huyện cho một học sinh trong Huyện 

 • Vào màn “Danh sách thí sinh” chọn tab “Danh sách xếp giải chính thức”  
 • Tìm kiếm thủ công học sinh hoặc nhập các tiêu chí tìm kiếm học sinh cần tải giấy khen 
 • Ấn vào biểu tượng tải xuống bên canh học sinh cần tải giấy khen.

Bước 9: Cách để tải giấy khen cấp Huyện cho toàn Huyện 

 • Vào màn “Danh sách thí sinh” chọn tab “Danh sách xếp giải chính thức” 

 • Ấn nút “ Tạo giấy khen cho toàn Huyện”  
 • Tại bảng “Thông báo” ấn “Đồng ý” để xác nhận tạo giấy khen cho các học sinh trong danh sách xếp giải  

 • Tài khoản cấp Huyện chờ quá trình tạo giấy khen cho toàn Huyện xong  tiến hành ấn phím F5 để cập nhật lại trang 

 • Ấn nút “Tải giấy khen cho toàn Huyện”  

 • Tại bảng “Thông báo” ấn “Đồng ý” để xác nhận tải giấy khen cho toàn Huyện 

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc cần giải đáp hay cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với BTC qua các kênh hỗ trợ sau:

      Email: [email protected]

                 Tiêu đề email: Tên Trường_Huyện_Tỉnh_Vấn đề cần hỗ trợ

BTC xin nghỉ Tết từ ngày 03/02/2024 đến ngày 15/02/2024.