Logo

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO - CẤP TRƯỜNG SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2023-2024

15/12/2023|.19876
.

BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06.01/BTC-TNTV

V/v hướng dẫn tổ chức Sơ khảo cấp Trường sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”

trên Internet năm học 2023 – 2024

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT 

SƠ KHẢO CẤP TRƯỜNG

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 012/QĐ-BTCTNTV-2023 ngày 01/08/2023.

Ban Tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” cấp Quốc gia (BTC) hướng dẫn tổ chức vòng Sơ khảo - cấp Trường của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

       I. Lịch tham dự Sơ khảo - cấp Trường 

1. Thời gian: Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 23/12/2023.

2. Ca thiTừ 8h00 đến 16h00 hàng ngày.

3. Vòng thi: Vòng số 5.

4. Mã thi: Nhà trường tạo mã thi. BTC cấp mỗi trường một tài khoản quản lý. Nhà trường dùng tài khoản này để tạo mã thi, chọn học sinh dự thi.

5. Địa điểm thi: Tại phòng máy tính tập trung có kết nối Internet. Có Nhà trường thành lập hội đồng giám sát.

II. Mẫu văn bản cần sử dụng

Thầy cô truy cập vào mục “Tin tức” trên trang web trangnguyen.edu.vn 

MẪU BIÊN BẢN:

MẪU SỐ 01-TNTV: Biên bản xử lý sự cố (Tải xuống tại đây)

MẪU SỐ 02-TNTV: Biên bản kết quả thi (Tải xuống tại đây)

MẪU SỐ 03-TNTV: Biên bản khiếu nại xử lý vi phạm (Tải xuống tại đây)

III. Quy định tổ chức Sơ khảo

 1. Quy định và đối tượng tham dự

a) Đối tượng: Học sinh từ khối 1 đến khối 5 đã vượt qua vòng điều kiện số 4 của sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt. Học sinh cần đạt từ 200 điểm trở lên và được nhà trường chọn tham dự.

b) Quy định: Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để tham dự Trạng Nguyên Tiếng Việt trên trang web: trangnguyen.edu.vn. Khi đăng kí tài khoản trên website https://trangnguyen.edu.vn, ở mục họ và tên học sinh cần gõ tiếng Việt có dấu theo đúng giấy khai sinh. Họ tên, trường, lớp cần được chỉnh sửa đúng trước ngày 15/12/2023 để phục vụ việc cấp giấy chứng nhận. Trường hợp BTC phát hiện một học sinh dùng hai tài khoản tham dự, học sinh sẽ bị hủy kết quả.

 1. Thành lập Hội đồng

Ban Giám hiệu nhà trường thành lập Hội đồng giám sát vòng Sơ khảo tại địa điểm thi và đảm bảo Hội đồng làm việc nghiêm minh, trung thực.

Hội đồng giám sát cử cán bộ điền thông tin đăng ký nhận và sử dụng “Tài khoản quản lý cấp trường”.

Hội đồng giám sát đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đường truyền của phòng thi.

Hội đồng giám sát cấp mã thi trong phòng thi cho học sinh.

Hội đồng thực hiện giám sát nghiêm túc quá trình làm bài của học sinh, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng nhắc bài, làm bài giúp học sinh.

Hội đồng giám sát ghi lại kết quả và cho học sinh kí tên trên biên bản tham dự.

Hội đồng giám sát xếp giải và cấp giấy chứng nhận, khen thưởng cho học sinh (nếu có).

Hội đồng giám sát cử học sinh dự thi Hương theo quy định chung của Phòng Giáo dục & Đào tạo và của BTC.

Tài khoản quản lý cấp trường thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tạo mã thi: Tài khoản quản lý được tạo mã thi từ ngày 03/12/2023 đến ngày 17/12/2023.

b) Chọn và duyệt học sinh vào vòng Sơ khảo: Tài khoản quản lý chọn từ ngày 14/12/2023 đến 17/12/2023.

c) Xử lý sự cố thi: Khi thí sinh gặp sự cố, hội đồng lập biên bản, thầy giám thị vào tài khoản quản lý cấp trường thực hiện thao tác cho học sinh thi lại. 

d) Kết quả kì thi: Giám thị vào tài khoản quản lý cấp trường xem kết quả học sinh dự thi đối chiếu với biên bản kết quả thi có chữ kí của học sinh. Trường hợp kết quả không trùng nhau thì vào phần xử lý khiếu nại hoặc cho học sinh thi lại nếu đang trong thời gian tổ chức thi.

đ) Xử lý khiếu nại: Giám thị vào tài khoản quản lý gửi khiếu nại về kết quả của học sinh để BTC kiểm tra, xem xét. BTC nhận được khiếu nại sẽ gửi email thông báo để nhà trường kiểm tra. Thời gian khiếu nại 05 ngày, từ ngày 24/12/2023 đến ngày 29/12/2023. Sau thời gian này, BTC sẽ bảo lưu kết quả trên hệ thống. Thời điểm công nhận chính thức từ ngày 01/01/2024.

e) Xếp giải cho học sinh: Nhà trường chủ động trong việc xếp giải theo quy tắc chung của BTC. Giám thị dùng tài khoản quản lý cấp trường để chọn quy tắc xếp giải và xếp giải cho học sinh trên hệ thống. 

g) Công nhận giải cho học sinh: Sau 10/01/2024, giải thưởng này sẽ được công nhận. 

 1. Cách thức tổ chức

      a. Địa điểm

 • Hội đồng giám sát chủ động lựa chọn các địa điểm tổ chức, số lượng học sinh tham dự phù hợp với điều kiện tổ chức của Nhà trường.
 • Học sinh ngồi tập trung tại phòng thi, nhập mã tham dự. Học sinh ngồi ngoài phòng thi sẽ không được công nhận kết quả.

      b. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

 • Trước giờ tham dự, giám thị kiểm tra đường truyền Internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0. trở lên, bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - kiểu gõ Telex.
 • Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn  sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi  không hiển thị thì ấn phím F5 tải lại trang hoặc liên hệ với BTC cấp Quốc gia để được hỗ trợ.
 • Nếu học sinh đang thi mà máy yêu cầu truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường mạng không đảm bảo. Giám thị lập biên bản sự cố chuyển giáo viên sử dụng tài khoản quản lý cấp Trường, vào phần xử lý vi phạm, cho phép học sinh vào thi lại nếu đủ thời gian hoặc thi lại tại ca thi dự phòng.

      c. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

 • Dụng cụ học tập.
 • Giấy nháp học sinh tự chuẩn bị.

      d. Cách thức học sinh tham gia

 • Bước 1: Học sinh truy cập website: https://trangnguyen.edu.vn 
 • Bước 2: Đăng nhập tài khoản.
 • Bước 3: Truy cập vào mục “Vào Thi” -> Tiếng Việt - Vòng Sơ khảo - cấp Trường.
 • Bước 4: Ấn “tôi đồng ý” với quy chế khảo thí của Trạng Nguyên. 
 • Bước 5: Nhập mã thi và làm bài.
 • Bước 6: Ấn nộp bài và thông báo điểm cho giám thị coi thi và kí tên vào biên bản.
 1. Cách Tính điểm và thời gian làm bài

Điểm tối đa của một bài thi Sơ khảo - cấp Trường là 300 điểm.

Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 30 phút.

Số lần làm bài: Học sinh chỉ làm bài 01 lần duy nhất (trừ các trường hợp bất khả kháng, giám thị lập biên bản sự cố cho học sinh thi lại).

Các đơn vị tổ chức tham dự chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự tham dự. BTC cấp Quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động. Hệ thống sắp xếp thí sinh theo điểm từ cao xuống thấp, nếu thí sinh bằng điểm sẽ tính đến thời gian làm bài từ nhanh nhất đến chậm nhất.

Sau khi học sinh thi xong, thầy cô kiểm tra điểm tại ngay bài thi của thí sinh hoặc ấn vào mục“Lịch sử tham dự” để kiểm tra. Thầy cô có thể vào tài khoản quản lý cấp Trường phần báo cáo kết quả để kiểm tra kết quả của toàn bộ thí sinh trong trường.

BTC chỉ công nhận kết quả của học sinh có điểm trên hệ thống.

IV. Quy Chế Khảo Thí

a. Đối với hội đồng giám sát 

 • Hội đồng giám sát là đơn vị tổ chức thi: giám sát thi, cử giám thị giám sát chéo phòng thi để đảm bảo nghiêm túc, công bằng, nghiêm minh. 
 • BTC đã biên soạn đề thi theo năng lực học sinh trong đó có các câu hỏi phân loại học sinh, mỗi học sinh một đề thi, nếu kết quả làm bài của học sinh có các dấu hiệu bất thường như: đạt điểm tuyệt đối với thời gian làm bài quá ngắn, BTC sẽ trực tiếp phúc tra thí sinh, phỏng vấn và ghi hình. 
 • Giáo viên, phụ huynh không được hỗ trợ, giúp đỡ học sinh làm bài, không được phát tán bài thi của học sinh dưới bất kì hình thức nào. 
 • BTC có quyền hủy kết quả thi của học sinh, Hội đồng thi, nếu giáo viên, học sinh, nhà trường vi phạm quy chế. 

b. Đối với học sinh tham dự 

 • Học sinh tuân thủ thời gian làm bài và lịch thi theo qui định của Hội đồng thi và BTC thông báo.
 • Học sinh không được mang tài liệu, thiết bị điện tử thông minh vào phòng thi. 
 • Học sinh không trao đổi, nhắc bài, phát tán đề thi hay nhận sự hỗ trợ, hướng dẫn làm bài từ người khác. 
 • Học sinh không được mở 2 trình duyệt web, không được tra cứu tìm kiếm đáp án bằng các công cụ Google hoặc các công cụ tìm kiếm trên Internet.
 • Mỗi học sinh sử dụng duy nhất một tài khoản để học tập, ôn luyện, tham dự thi, học sinh sử dụng 2 tài khoản là vi phạm quy chế thi. 
 • Học sinh không tham dự dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và không ký biên bản xác nhận kết quả, thì kết quả đó không được công nhận. 
 • Học sinh không nhập đúng mã dự thi của Hội đồng giám sát tại nơi tổ chức, thì kết quả đó không được công nhận. 

V. Xử lý các trường hợp vi phạm quy chế

BTC không công nhận kết quả của học sinh vi phạm quy chế tại Mục IV.

BTC không công nhận kết quả của Hội đồng Nhà trường nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) BTC nhận được khiếu nại về việc Hội đồng Nhà trường/ Giáo viên vi phạm quy chế khi có bằng chứng xác minh bằng hình ảnh/video thực tế.

b) BTC nhận được biên bản xác định vi phạm quy chế từ Hội đồng Giám sát.

VI. Xếp hạng, Khen thưởng và chọn thí sinh tham dự kì Thi Hương

1. Xếp hạng

Hệ thống công nghệ sẽ tự động sắp xếp thứ hạng của học sinh tham dự theo điểm từ cao xuống thấp. Trong trường hợp học sinh bằng điểm nhau sẽ xét thời gian làm bài.

       2. Khen thưởng

Nhà trường chủ động xếp giải và cấp Giấy khen hoặc giấy chứng nhận (nếu có) theo quy tắc chung: 

Giải Nhất: 290 – 300 điểm;

Giải Nhì: 270 – 280 điểm;

Giải Ba: 250 – 260 điểm;

Giải Khuyến Khích: 220 – 240 điểm.

3. Chọn thí sinh dự kì Hương

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội đồng giám sát chéo được chọn thí sinh tham dự theo tiêu chí và số lượng đáp ứng điều kiện của từng đơn vị tổ chức.

Trong trường hợp các Phòng Giáo dục và Đào tạo không tổ chức hội đồng giám sát chéo, các trường tự đăng ký giám sát với BTC. BTC chọn thí sinh tham dự theo tiêu chí như sau: Thí sinh được chọn là thí sinh có điểm từ cao xuống thấp và không quá 50%  tổng số thí sinh tham dự cấp trường, đồng thời không dưới 220 điểm.

VII. Kinh phí

Kinh phí tổ chức tham dự của vòng Sơ khảo - cấp Trường do Nhà trường quy định và thực hiện. 

       VIII. Hỗ trợ

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ với BTC qua các hình thức sau:

Email: [email protected]

Phản ánh vi phạm quy chế xin gửi về: Email: [email protected]

Tiêu đề email: Tên Trường_Huyện_Tỉnh_Vấn đề cần hỗ trợ/phản ánh.

Tổng đài: 1900633330.

ĐT/zalo hỗ trợ Miền Bắc: 0964.603.966.

ĐT/zalo hỗ trợ Miền Trung: 0964.591.088.

ĐT/zalo hỗ trợ Miền Nam: 0969.396.348./.

 

Nơi nhận: 

 • Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố (để b/c);
 • Phòng GD&ĐT các quận/huyện/thị xã (để b/c);
 • Trường Tiểu học trên toàn quốc;
 • Lưu: BTC "Trạng Nguyên Tiếng Việt".

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

Trịnh Thị Hương