Logo

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KÌ THI HỘI - CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023 - 2024

05/02/2024|.327839
.

 

BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   07.03/CV-BTCTNTV

V/v Hướng dẫn tổ chức thi Hội, sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt”  trên Internet năm học 2023 – 2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2024

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI HỘI

SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET DÀNH CHO THÍ SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 – 2024

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet dành cho thí sinh tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 012/QĐ-BTCTNTV-2023 ngày 01/08/2023.

Ban Tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” cấp Quốc gia (BTC) hướng dẫn tổ chức thi Hội – cấp Tỉnh cụ thể như sau: 

I. Thành lập Hội đồng thi

1. Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi Hội: là Hội đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo (SGD) các địa phương trực tiếp thành lập Hội đồng để tổ chức thi và giám sát chéo các địa điểm thi.

- Hội đồng cử cán bộ quản lí (CBQL) cấp Tỉnh nhận tài khoản quản lý trong khoảng thời gian từ ngày 16/02/2024 – 20/02/2024.

+ Tài khoản quản lý cấp Tỉnh có các tính năng:

a. Chọn danh sách thí sinh tham gia thi Hội: Từ ngày 16/02/2024 – 20/02/2024.

b. Tạo mã ca thi: Từ ngày 16/02/2024 – 10/03/2024.

c. Tổ chức thi Hội: Từ ngày 13/03/2024 – 15/03/2024.

d. Xử lý sự cố cho thí sinh thi lại: Trong ngày hội đồng tổ chức thi.

e. Gửi khiếu nại và vi phạm quy chế: Từ ngày 13/03/2024 – 20/03/2024.

g. Xếp giải cho thí sinh: Từ ngày 21/03/2024 – 24/03/2024.

h. Tải toàn bộ giấy khen/giấy chứng nhận của thí sinh: Từ ngày 26/03/2024.

- Hội đồng SGD có thể tổ chức thi tập trung tại một địa điểm hoặc một số điểm trường hoặc tại các trường có thí sinh tham dự.

2. Hội đồng BTC: là Hội đồng do BTC thành lập hoặc BTC phối hợp với nhà trường thành lập hội đồng thi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về điều kiện tổ chức thi Hội.

- Cán bộ quản lý của nhà trường đăng nhập tài khoản quản lý cấp trường ấn nút “Đăng ký tổ chức thi Hội”.

- Hội đồng tổ chức cho thí sinh dự thi tại trường có giám thị coi thi.

- Hội đồng đặt 2 máy quay (điện thoại hoặc thiết bị ghi hình phù hợp) để bao quát phòng thi từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên để ghi hình, đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, nghiêm túc, chống gian lận trong suốt quá trình tổ chức thi.

- Tài khoản quản lý cấp trường có các tính năng:

a. Xác nhận tổ chức thi Hội: Từ ngày 21/02/2024 – 23/02/2024.

b. Xem danh sách thí sinh được dự thi Hội: Từ ngày 27/02/2024.

c. Xem mã ca thi: Từ ngày 10/03/2024.

d. Gửi biên bản và danh sách thí sinh gặp sự cố cho thi lại trong ngày tổ chức thi. BTC trả kết quả “được duyệt thi lại/không được duyệt thi lại” trên tài khoản quản lý.

e. Gửi khiếu nại và vi phạm quy chế: Từ ngày 13/03/2024 – 20/03/2024.

g. Xem danh sách thí sinh được BTC xếp giải: Từ ngày 21/03/2024.

h. Tải giấy khen/chứng nhận: Từ ngày 26/03/2024.

Lưu ý: Hội đồng Nhà trường xác nhận “Đăng ký tổ chức thi Hội” trước 17h ngày 23/02/2024.

II. Lịch tham dự thi Hội – cấp Tỉnh

1. Thí sinh thi theo Hội đồng Sở Giáo dục:

1.1. Thời gian: Hội đồng SGD quyết định ngày thi và ca thi phù hợp từ ngày 13/03/2024 đến ngày 15/03/2024.

1.2. Ca thi: Hội đồng SGD quyết định ca thi trong khoản thời gian từ 8h00 đến 16h30.

1.3. Mã thi: Hội đồng SGD tự tạo mã ca thi trong tài khoản quản lý cấp Tỉnh. 

1.4. Địa điểm thi: Tại phòng máy tính tập trung có kết nối Internet. Có giám thị coi thi.

2. Thí sinh thi theo Hội đồng BTC:

2.1. Thời gian: Ngày 13/03/2024 (thi chính) và ngày 14/03/2024 (thi lại)

2.2. Ca thi:

Thời gian

Ca thi

Khối

Sáng 13/03/2024

14/03/2024 ca thi chính

8h00 – 8h30

Khối 3

8h45 – 9h15

Khối 2

9h30 – 10h00

Khối 1

10h15 – 10h45

Khối 4

11h00 – 11h30

Khối 5

Chiều 13/03/2024 và

14/03/2024 ca thi lại

15h00 – 16h00

Khối 1,2,3,4,5.

Ngày 16/03/2024

08h00 – 17h00

Khối 1,2,3,4,5 TP Hà Nội

2.3. Mã thi: Nhà trường nhận mã thi cấp Tỉnh trong tài khoản quản lý cấp Trường. Mã thi do BTC tạo sẵn.

2.4. Địa điểm thi: Tại phòng máy tính tập trung có kết nối Internet. Có giám thị của Hội đồng coi thi. Có quay lại video giám sát.

III. Mẫu văn bản cần sử dụng

Thầy cô truy cập vào mục “Tin tức” trên trang web trangnguyen.edu.vn hoặc trong tài khoản quản lý mục “Thông báo”:       

 MẪU SỐ 01-TNTV: Biên bản sự cố (Tải mẫu tại đây)

MẪU SỐ 02-TNTV: Biên bản kết quả thi (Tải mẫu tại đây)

MẪU SỐ 03-TNTV: Biên bản khiếu nại xử lý vi phạm (Tải mẫu tại đây)

IV. Quy định tổ chức 

1. Quy định và đối tượng tham dự

  1. Đối tượng: 

Thí sinh từ khối 1 đến khối 5 đã có kết quả thi cấp Huyện.

- Thí sinh tham dự thi Hội theo Hội đồng SGD sẽ do SGD chọn theo tiêu chí của Sở GD&ĐT.

- Thí sinh tham dự thi Hội theo Hội đồng BTC sẽ do BTC chọn theo tiêu chí sau: 30% thí sinh có điểm từ cao xuống thấp tính trên tổng số thí sinh thi của mỗi khối/mỗi Quận/Huyện và không dưới 220 điểm. 

- Thí sinh TP Hà Nội sẽ được chọn theo tiêu chí riêng của BTC.

+ Tài khoản của thí sinh được chọn tham dự thi Hội sẽ hiển thị nội dung: “Chúc mừng bạn đã được tham dự thi Hội - cấp Tỉnh Trạng Nguyên Tiếng Việt” từ ngày 28/02/2024.

b) Quy định: Thí sinh chỉ được sử dụng 01 tài khoản duy nhất để tham dự Trạng Nguyên Tiếng Việt trên trang web: trangnguyen.edu.vn. Trường hợp BTC phát hiện một thí sinh dùng 02 tài khoản tham dự, thí sinh sẽ bị hủy kết quả.

2. Cách thức tổ chức

  1. Kiểm tra máy tính và đường truyền Internet

- Trước giờ tham dự, giám thị kiểm tra đường truyền Internet truy cập được web trangnguyen.edu.vn. Máy tính cần cài bảng gõ tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0. trở lên, bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - kiểu gõ Telex, tắt chế độ viết chữ in hoa – Capslock.

- Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome (phiên bản từ 100 trở lên). Nếu sau khi thí sinh nhập mã và màn hình hiển thị thông báo “Bạn không còn quyền dự thi” thì giám thị lập biên bản xử lý sự cố cho thi lại. Trường hợp máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi không hiển thị thì ấn phím F5 tải lại trang hoặc liên hệ với BTC cấp Quốc gia để được hỗ trợ. 

- Nếu thí sinh đang thi mà máy yêu cầu truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường truyền mạng không đảm bảo. Giám thị lập biên bản sự cố cho thi lại.

Lưu ý: Hội đồng SGD cho phép thí sinh thi lại luôn tại ca thi đó nếu đủ thời gian hoặc thi lại tại ca thi dự phòng

a. Những dụng cụ thí sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập.

- Giấy nháp thí sinh tự chuẩn bị.

b. Cách thức thí sinh tham gia

- Bước 1: Thí sinh truy cập website: https://trangnguyen.edu.vn 

- Bước 2: Đăng nhập tài khoản đã được duyệt thi.

- Bước 3: Truy cập vào mục “Vào Thi” -> Tiếng Việt – Kì thi Hội.

- Bước 4: Ấn “Tôi đồng ý” với quy chế khảo thí của Trạng Nguyên. 

- Bước 5: Nhập mã thi và làm bài.

- Bước 6: Ấn nộp bài, thông báo điểm cho giám thị coi thi và kí tên vào biên bản.

c. Cách tính điểm và thời gian làm bài

- Số lượng câu hỏi: Khối 1, 2 gồm 20 câu hỏi, mỗi câu 15 điểm. Khối 3, 4, 5 gồm 30 câu hỏi, mỗi câu 10 điểm. 

- Điểm tối đa của một bài thi Hội là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút.

- Điểm và thời gian làm bài của thí sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

- Sau khi thí sinh nộp bài, thầy cô kiểm tra điểm tại ngay bài thi của thí sinh hoặc ấn vào mục “Lịch sử tham dự” để kiểm tra. Thầy cô có thể vào tài khoản quản lý phần báo cáo kết quả để kiểm tra kết quả của toàn bộ thí sinh.

- BTC chỉ công nhận kết quả của thí sinh có điểm trên hệ thống.

V. Quy chế khảo thí

a. Đối với Hội đồng thi 

- Hội đồng thi là đơn vị tổ chức thi: giám sát thi, cử giám thị giám sát chéo phòng thi để đảm bảo nghiêm túc, công bằng, nghiêm minh. 

- BTC đã biên soạn đề thi theo năng lực thí sinh trong đó có các câu hỏi phân loại thí sinh, mỗi thí sinh một đề thi, nếu kết quả làm bài của thí sinh có các dấu hiệu bất thường như: đạt điểm tuyệt đối với thời gian làm bài quá ngắn, BTC sẽ trực tiếp phúc tra thí sinh, phỏng vấn và ghi hình. 

- Giáo viên, phụ huynh không được hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh làm bài, không được phát tán bài thi của thí sinh dưới bất kì hình thức nào. 

- BTC có quyền hủy kết quả thi của thí sinh, Hội đồng thi, nếu giáo viên, thí sinh, nhà trường vi phạm quy chế. 

- BTC sẽ công khai đề thi của mỗi ngày thi trên website trangnguyen.edu.vn

- Thí sinh, giáo viên, phụ huynh không được phát tán đề thi, bài thi dưới mọi hình thức.

b. Đối với Thí sinh tham dự 

- Thí sinh tuân thủ thời gian làm bài và lịch thi theo quy định của Hội đồng thi và BTC thông báo.

- Thí sinh không được mang tài liệu, thiết bị điện tử thông minh vào phòng thi. 

- Thí sinh không trao đổi, nhắc bài, phát tán đề thi hay nhận sự hỗ trợ, hướng dẫn làm bài từ người khác. 

- Thí sinh không được mở 2 trình duyệt web, không được tra cứu tìm kiếm đáp án bằng các công cụ Google hoặc các công cụ tìm kiếm trên Internet, không để người khác chụp lại bài thi.

- Mỗi thí sinh sử dụng duy nhất một tài khoản để học tập, ôn luyện, tham dự thi, thí sinh sử dụng 2 tài khoản là vi phạm quy chế thi. 

- Thí sinh không tham dự dưới sự coi thi của giám thị và không ký biên bản xác nhận kết quả, thì kết quả đó không được công nhận. 

- Thí sinh không nhập đúng mã dự thi của Hội đồng thi tại nơi tổ chức, thì kết quả đó không được công nhận. 

VI. Xử lý các trường hợp vi phạm quy chế

BTC không công nhận kết quả của thí sinh vi phạm quy chế tại Mục IV.

BTC không công nhận kết quả của Hội đồng thi, nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) BTC nhận được khiếu nại về việc Hội đồng thi/Giáo viên vi phạm quy chế khi có bằng chứng xác minh bằng hình ảnh/video thực tế.

b) BTC nhận được biên bản xác định vi phạm quy chế từ Hội đồng thi.

c) BTC nhận được hình ảnh các bài thi, đề thi bị phát tán.

VII. Xếp hạng, Khen thưởng và chọn thí sinh tham dự Hội thi Hội

1. Xếp hạng

Hệ thống công nghệ sẽ tự động sắp xếp thứ hạng của thí sinh tham dự theo điểm   từ cao xuống thấp. Trong trường hợp thí sinh bằng điểm nhau sẽ xét thời gian làm bài.

2. Khen thưởng 

2.1 Hội đồng Sở Giáo dục

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi đưa ra tiêu chí để xếp giải và cấp giấy khen cho thí sinh tham dự thi Hội – cấp Tỉnh.

2.2. Hội đồng Ban Tổ chức

- BTC xếp giải và cấp giấy khen cho thí sinh tham dự thi Hội – Cấp Tỉnh theo thang điểm như sau:

Giải thưởng

Điểm khối 1,2

Điểm khối 3,4,5

Giải Nhất

285 – 300

290 – 300

Giải Nhì

255 – 270

270 – 280

Giải Ba

225 – 240

250 – 260

Giải Khuyến Khích

195 – 210

220 – 240

3. Chọn thí sinh tham dự Hội thi Đình – cấp Quốc gia

3.1 Hội đồng Sở giáo dục

BTC sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tiêu chí chọn thí sinh tham dự Hội thi Đình theo thể lệ đã ban hành.

3.2 Hội đồng Sở giáo dục

BTC sẽ chọn thí sinh tham dự Hội thi Đình – cấp Quốc gia theo tiêu chí của BTC.

VIII. Kinh phí

Kinh phí tổ chức thi Hội do Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường huy động từ các nguồn kinh phí theo quy định hoặc nguồn kinh phí xã hội hóa. 

IX. Liên hệ

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, thầy cô vui lòng liên hệ với BTC qua các hình thức sau:

a) Qua email (ưu tiên số 1): 

Địa chỉ: [email protected]

Tiêu đề: <TNTV_THI TỈNH>  Nội dung hỗ trợ

b) Nhắn tin zalo hỗ trợ (ưu tiên số 2):

Zalo hỗ trợ Miền Bắc: 0964.603.966.

Zalo hỗ trợ Miền Trung: 0964.591.088.

Zalo hỗ trợ Miền Nam: 0969.396.348.

Zalo hỗ trợ Trưởng Ban: 0913.032.415./.

c) Liên hệ tổng đài (ưu tiên cuối): 1900.633.330

Trân trọng./.

 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

Trịnh Thị Hương