Logo

MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP VÒNG THI HƯƠNG - CẤP HUYỆN SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2023-2024

05/01/2024|.10765
.

I. Thông tin chung về đề thi

- Phạm vi kiến thức không vượt quá tuần 20

- Thời gian làm bài tối đa: 30 phút

- Điểm tối đa: 300 điểm

- Số lượng bài thi: 01 bài

- Số lượng câu hỏi trong bài thi:

+ Lớp 1, 2: 20 câu/đề (mỗi câu 15 điểm)

+ Lớp 3, 4, 5: 30 câu/đề (mỗi câu 10 điểm)

- Loại câu hỏi trong đề thi: Trắc nghiệm, điền từ, nối 2 cột

II. Nội dung kiến thức trọng tâm

Lớp 1:

- Ôn tập các âm, vần đã học

- Phân biệt chính tả c/k, g/gh, ng/ngh; các âm đầu dễ nhầm l/n, s/x, ch/tr, r/d/gi

- Kết hợp các tiếng để tạo thành từ, kết hợp các từ để tạo thành câu

- Đọc hiểu đoạn văn ngắn

- Mở rộng vốn từ thông qua hình ảnh

- Câu đố

Lớp 2:

- Quy tắc chính tả phân biệt các phụ âm đầu dễ nhầm: l/n, s/x, ch/tr,…; các vần ao/au, ai/ay, an/ang, oe/eo, iêu/ươu, ui/uôi, ong/ông, iêc/iêt

- Mở rộng vốn từ theo chủ điểm đã học

- Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm

- Câu giới thiệu, câu nêu đặc điểm, câu nêu hoạt động

- Các loại dấu câu đã học: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than

- Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

- Câu đố

- Đọc hiểu văn bản: văn xuôi, thơ

Lớp 3:

- Quy tắc chính tả phân biệt các phụ âm đầu dễ nhầm: l/n, s/x, ch/tr, r/d/gi,…

- Mở rộng vốn từ theo chủ điểm đã học

- Từ có nghĩa giống nhau, từ có nghĩa trái ngược nhau

- Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm

- Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm

- Câu cảm, câu khiến

- Các loại dấu câu đã học: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu gạch ngang

- Biện pháp nghệ thuật so sánh

- Câu đố

- Đọc hiểu văn bản: văn xuôi, thơ

Lớp 4:

- Quy tắc chính tả phân biệt các phụ âm đầu dễ nhầm: l/n, s/x, ch/tr, r/d/gi,…

- Mở rộng vốn từ theo các chủ điểm

- Từ có nghĩa giống nhau, từ có nghĩa trái ngược nhau

- Từ loại: danh từ, động từ, tính từ

- Câu và thành phần chính của câu

- Các loại dấu câu đã học

- Biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hoá

- Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

- Câu đố

- Đọc hiểu văn bản: văn xuôi, thơ

Lớp 5:

- Quy tắc chính tả phân biệt các phụ âm đầu dễ nhầm: l/n, s/x, ch/tr, r/d/gi,…

- Mở rộng vốn từ theo chủ điểm đã học

- Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa

- Từ loại: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ

- Câu ghép, cách nối các vế câu ghép

- Các loại dấu câu đã học

- Biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hoá

- Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

- Câu đố

- Đọc hiểu văn bản thông tin, văn bản văn học

Bật mí với các con, những câu hỏi, câu đố xuất hiện trong sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt không chỉ kiểm tra toàn diện kiến thức Tiếng Việt trong chương trình mà còn kiểm tra tư duy ngôn ngữ, khả năng sáng tạo.  Để giúp các con ôn tập và làm quen với các dạng đề, thành thạo sử dụng chuột và bàn phím, chuẩn bị tinh thần tốt trước khi vào kì thi chính thức, Trạng Nguyên đưa ra khóa "ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT 360". Khóa học này các con được làm quen với kì tự do, cấp trường, cấp huyện..., ôn luyện học kì...vv

Nếu học sinh và bố mẹ muốn tham khảo, xin xem tại link: https://trangnguyen.edu.vn/san-pham/

  

Để được hỗ trợ và giải đáp, quý thầy cô và phụ huynh học sinh vui lòng liên hệ BTC qua các kênh sau: