Logo

CÁC GÓI SẢN PHẨM CỦA TRẠNG NGUYÊN

Tại sao phụ huynh nên chọn Trạng Nguyên Toàn Tài

  • Con được phát triển kiến thức toàn diện
  • Con được học tích hợp liên môn
  • Con được phát triển tư duy phản biện và kỹ năng mềm
  • Con có cơ hội giao lưu, học hỏi qua các kỳ thi
  • Con được trải nghiệm môi trường học tập trực tuyến hiện đại
.

Trạng Nguyên Toàn Tài - Level 3

HỌC - THI - THỬ TÀI - SỰ KIỆN - ĐẤU TRÍ

1. Học theo Tuần kiến thức tổng hợp
2. Học chuyên đề 4 môn: Toán, Tiếng Anh, TNXH & Ngôn ngữ
3. Học kỹ năng thế kỷ 21
4. Học qua video tương tác, game thi độc đáo
5. Thi sự kiện, thi thử tài
6. Thi TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI QUỐC GIA
7. Game 12 con giáp vui nhộn
8. Nhiệm vụ thú vị mỗi ngày
.
.

Trạng Nguyên Toàn Tài - Level 4

HỌC - THI - THỬ TÀI - SỰ KIỆN - ĐẤU TRÍ

1. Học theo Tuần kiến thức tổng hợp
2. Học chuyên đề 6 môn: Toán, Tiếng Anh, Ngôn ngữ, Lịch sử, Địa lý, Khoa học
3. Học kỹ năng thế kỷ 21
4. Học qua video tương tác, game thi độc đáo
5. Thi sự kiện, thi thử tài
6. Thi TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI QUỐC GIA
7. Game 12 con giáp vui nhộn
8. Nhiệm vụ thú vị mỗi ngày
.
.

Trạng Nguyên Toàn Tài - Level 1

HỌC - THI - THỬ TÀI - SỰ KIỆN - ĐẤU TRÍ

1. Học theo Tuần kiến thức tổng hợp
2. Học chuyên đề 4 môn: Toán, Tiếng Anh, TNXH & Ngôn ngữ
3. Học kỹ năng an toàn & tự lập
4. Học qua video tương tác, game thi độc đáo
5. Thi sự kiện, thi thử tài
6. Thi TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI QUỐC GIA
7. Game 12 con giáp vui nhộn
8. Nhiệm vụ thú vị mỗi ngày
.
.

Trạng Nguyên Toàn Tài - Level 5

HỌC - THI - THỬ TÀI - SỰ KIỆN - ĐẤU TRÍ

1. Học theo Tuần kiến thức tổng hợp
2. Học chuyên đề 6 môn: Toán, Tiếng Anh, Ngôn ngữ, Lịch sử, Địa lý, Khoa học
3. Học kỹ năng thế kỷ 21
4. Học qua video tương tác, game thi độc đáo
5. Thi sự kiện, thi thử tài, ôn thi cuối cấp
6. Thi TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI QUỐC GIA
7. Game 12 con giáp vui nhộn
8. Nhiệm vụ thú vị mỗi ngày
.
.

Trạng Nguyên Toàn Tài - Level 2

HỌC - THI - THỬ TÀI - SỰ KIỆN - ĐẤU TRÍ

1. Học theo Tuần kiến thức tổng hợp
2. Học chuyên đề 4 môn: Toán, Tiếng Anh, TNXH & Ngôn ngữ
3. Học kỹ năng tự lập và tư duy
4. Học qua video tương tác, game thi độc đáo
5. Thi sự kiện, thi thử tài
6. Thi TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI QUỐC GIA
7. Game 12 con giáp vui nhộn
8. Nhiệm vụ thú vị mỗi ngày
.