Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9159645 Cứ A Dơ Khối 5 5A2 4210
2 9173101 Lù Thu Hoa Khối 5 5A1 1690
3 9447130 Chang Thị Chang Khối 4 4A1 830
4 8616687 Chư A Chua Khối 5 5A1 470
5 9173157 Ma A Phử Khối 5 5A1 450
6 9173222 Lừu Thị Huệ Khối 5 5A1 380
7 9173451 Hàng Mai Dua Khối 5 5A3 280
8 9160790 Lâm Văn Hạnh Khối 5 0
9 9169337 Phạm Phương Đông Khối 5 0
« 1 »