Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9232552 Hoangvannguyen Khối 5 5A3 4500
2 9221179 Phàn Điệp Thủy Khối 3 3A1 4310
3 9184250 Phàn Thị Ngọc Mai Khối 5 5A1 4160
4 9221099 Tẩn Xa Vân Khối 5 5A2 4070
5 9234303 Đinh Ngọc Linhht Khối 4 4A2 3990
6 9237538 Tẩn Thị Thương Khối 3 3A2 3840
7 9158416 Phàn Thị Quỳnh Khối 2 2A 3800
8 9221516 Phàn Thị Phương HT Khối 1 1A 3440
9 9329295 Nguyễn Tường Vy Khối 1 1A 2630
10 9237494 Tẩn Thị Thùy Linh Khối 4 4A1 2130
11 9169122 Nguyễn Thị Việt Khối 5 0
12 9168779 Nguyễn Thị Việt Khối 5 0
« 1 »