Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10812717 Lò Bình Nguyên Khối 2 2A1 5310
2 10815986 Mào Ngạn Anh Khối 3 3A 5230
3 10614711 Trần Ngọc Bảo Trang Khối 4 4A 4420
4 10812726 Lò Minh Chiến Khối 3 3A 5010
5 10637578 Cao Bảo Trâm Khối 3 3C 5090
6 9218167 Bùi Cẩm Anh Khối 4 5080
7 10762453 Lù Thị Trâm anh Khối 2 2A2 5010
8 9317708 Quàng Sơn Châu Khối 5 5010
9 10725318 Lê Ngọc Anh Khối 5 5B 4550
10 10634107 LeminhTamthnht Khối 3 3A 4890
11 10817671 Trần Tuấn Tú Khối 4 4A 4890
12 10815881 Phìn Quang Hưng Khối 2 2A1 4690
13 10633405 Đinh Vương Tuệ An thnht Khối 5 5B 4460
14 10815111 Đao Đức Tùng Khối 4 4A 3710
15 10812878 Quàng Minh Khoa Khối 2 2A2 4580
16 10964664 Lò Thị Thanh Nhàn Khối 2 2C1 4400
17 10823273 Bùi Cẩm Anh Khối 4 4A 3990
18 10899090 Nguyễn Minh Khang Khối 5 5B 3950
19 10747000 Nguyenminhkhag17082011 Khối 5 5B 1260
20 9502686 nguyễn thành viên Khối 5 5B 300
21 9310318 Lò Trường Nguyên 0
22 9317334 Lò Thị Tâm Như 0
23 9127348 Lù Thị Diệu Lai Khối 3 0
24 9314468 Phìn Minh Huệ 0
25 9332873 Tống Bảo Khang Khối 3 0
« 1 2 3 »