Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8837485 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang Khối 1 1A 5530
2 8555707 Lê Thị Phương Dung Khối 1 1A 5500
3 8635734 Bàn Bảo Long Khối 1 1A 5170
4 8560527 Đào Mai Nhi Khối 5 5B 5060
5 8713214 Ngô Thế Trường Khối 1 1A 4860
6 8515765 Lý Thị Anh Thư Khối 1 1B 4780
7 1259662 Bùi Hà Châm Khối 2 2A 4750
8 9069148 Hoàng Thị Ngọc Anh Khối 2 2C 4750
9 8556140 Phạm Gia Huệ Khối 1 1C 4720
10 8521217 Phạm Kim Anh Khối 1 1C 4650
11 8508514 Lý Đình An Khối 2 2B 4640
12 8724196 Bùi Thế Vịnh Khối 3 3A 4390
13 8515887 Lê Minh Lợi Khối 1 1B 4350
14 9039606 Giàng Thị Cở Khối 5 5A 4300
15 8507199 Ngô Thị Thùy Trang Khối 3 3B 4300
16 9047631 Tẩn Văn Đông Khối 5 5A 4270
17 8555827 Phạm Kim Chi Khối 1 1A 4250
18 1259686 Nguyễn Ánh Dương Khối 2 2A 4200
19 9049818 Nguyễn Lê Phương 2 Khối 5 5A 4190
20 9045280 Tẩn Văn Phong Khối 5 5A 4150
21 8562089 dangthihoaianh Khối 5 5B 4140
22 8788575 Giàng A Dơ Khối 5 5A 4140
23 8521844 Nguyễn Quang Vinh Khối 1 1C 4100
24 8507040 Bùi Thị Bảo Trâm Khối 3 3B 4090
25 8521975 Đào Kim Giang Khối 4 4A 4080
« 1 2 3 4 »