Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8764367 Nguyễn Như Ngọc Khối 1 1B 5120
2 8525552 Đào Xuân Sơn Khối 2 2A 5100
3 8832843 Trần Thu Hằng Khối 1 1A 5070
4 9053906 Nguyễn Duy Lợi Khối 1 1A 5040
5 8548212 Nguyễn Ngọc Khôi Khối 1 1A 4970
6 8832854 Ma Thị Mai Linh Khối 1 1A 4960
7 8659087 Vũ Khánh Linh Khối 1 1B 4750
8 89985940 Vàng Tường Vi Khối 5 5A 4740
9 9314160 Vũ Minh Đức Khối 1 1A 4730
10 9362995 Hoàng Thùy Linh Khối 5 5A 4660
11 8495247 Hoàng Nhật Tiến Khối 3 3A 4620
12 8656883 Nguyễn Đức Mạnh Khối 1 1B 4540
13 8904728 Nguyễn Linh Đan Khối 1 1A 4450
14 8525584 Đậu Hoài An Khối 2 2A 4390
15 1188944 Trần Bảo My Khối 4 4A 4370
16 9362649 Nguyễn Hữu Cảnh Khối 4 4A 4280
17 8743620 Đỗ Hoàng Thảo Vy Khối 1 1A 3890
18 1170397 Vương Uyển Nhi Khối 4 4A 3880
19 1163812 Vũ Như Quỳnh Khối 3 3A 3840
20 1215833 Vi Nguyễn Thúy Ngân Khối 2 2A 3740
21 1271837 Phạm Mai Sơn Tùng Khối 2 2B 3690
22 1191680 Nguyễn Linh chi Khối 3 3A 3670
23 1236293 Vũ Đức Nguyên Khối 4 4A 3610
24 1307468 Lê Hoàng Khối 5 5A 3600
25 1298965 Đỗ Nguyên Hân Khối 5 5A 3560
« 1 2 3 4 »