Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 2016682 Lê Hoàng Duy Khối 5 5A 0
2 2068150 tạ hương giang Khối 5 5A 0
3 2095862 bantrongdai Khối 4 4B 0
4 1619979 Ngô Thị Như Quỳnh Khối 5 5A 0
5 2016702 Phạm Quốc Bảo Duy Khối 5 5A 0
6 2562654 Bồng Văn Kiên Khối 2 0
7 1620846 trungph33 Khối 5 5A 0
8 9076192 Phàn văn cường Khối 1 0
9 2568430 Lò Đức Nam Khối 2 2D 0
10 2106505 Lê Thị Quyên Khối 5 5A 0
11 2115870 Trần Ngọc Tú Thư Khối 3 3A 0
12 1930935 Nguyễn Ngọc Lan Khối 5 5A 0
13 2014181 Trần ngọc Tâm Khối 4 4A 0
14 2012767 Lê Hoàng Hiệu Khối 4 4A 0
15 2566713 Lê Hoàng Tùng Khối 2 2E 0
« 1 »