Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 1157629 Trần Kim Ngân Khối 2 2A 3280
2 2409231 lê khánh huyền Khối 5 5A 1110
3 2432955 Khối 5 5A 850
4 2359185 ngocxalu Khối 3 3B 0
5 1867352 Phạm Việt Đức Khối 5 5A 0
6 2050148 Văn Đức Thành Khối 5 5A 0
7 2569187 Trần Thị Yến Nhi Khối 5 5A 0
8 2050190 Lê Thành Trung Khối 5 5A 0
9 2198973 Phạm Thị Ngọc Khối 4 4B 0
10 2569885 Bùi Quang Huy Khối 5 5A 0
11 1891950 Phạm Thị Thu Khối 5 5A 0
12 1787313 Phạm Hoàng Minh Khối 5 5C 0
13 1787428 Phạm Bảo Châm Khối 5 5A 0
14 2091025 Lê Thành Đạt Khối 5 5A 0
15 1787868 Đỗ Hoàng Minh Khối 5 5A 0
16 2449106 Trần Trọng Cương Khối 5 5A 0
17 2389589 lêkhanhhuyenchinh Khối 4 4 0
18 2489142 manhxalu Khối 3 3A 0
19 2449129 Nuyễn Ngọc Bích Khối 5 5A 0
20 2359254 Hoàng Nguyễn Phương Vy Khối 3 3A 0
21 1867413 Nguyễn Duy Đức Khối 5 5A 0
22 2356731 Lương Nguyệt Đan Khối 3 3 0
23 2429416 nguyễn duy anh Khối 5 5A 0
24 2358029 minhanhl412 Khối 5 5A 0
25 2386292 Hoàng Nguyễn Nhật Minh Khối 2 2A 0
« 1 2 3 4 »