Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8854471 Đỗ Việt Khoa Khối 1 2210
2 2121766 Giàng Seo Chúng Khối 5 5A 0
3 2378153 Hoàng Minh Hải Khối 5 5A2 0
4 2201222 Vũ Đức Nguyên Khối 3 3A 0
5 2201096 Nguyễn Thái Vũ Khối 3 3A 0
6 9271083 Nguyễn Vân Khối 1 0
7 2584092 Chảo Mùi Náy Khối 5 0
8 2393231 Chảo Ồng Cáu Khối 5 5A 0
9 2393305 Phạm Thị Náy Khối 5 0
10 2573869 Trần Trung Quân Khối 5 5A4 0
11 2098655 PHẠM TRẦN GIA LINH Khối 3 3A 0
12 1170641 Trần Thảo Chi Khối 4 0
« 1 »