Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10285512 Tạ Yến Nhi Khối 5 5A3 4180
2 10267269 Hoàng Hà Linh Khối 5 5A3 5580
3 9111151 lành thị thùy dương Khối 5 5A1 4510
4 9144479 Nguyễn Hải Phúc Khối 4 4A4 5470
5 10342665 Hoàng Đình Dũng Khối 3 3A5 5380
6 9111309 Trần Quang Huy Khối 4 4A3 5370
7 10264959 Lùng Thanh Lâm Khối 3 3A4 5350
8 9110510 Nguyễn Minh Ngọc Khối 4 4A3 5350
9 10288978 Lò Nhật Hạ Khối 3 3A1 5230
10 10278813 Đào Thùy Trang Khối 3 3A5 4980
11 9112518 Lường Bảo An Khối 4 5180
12 9113832 Mào Quang Liêm Khối 5 5A2 5140
13 10254106 Lý Thị Kim Liên Khối 3 3A2 5120
14 10914108 hoàng quỳnh chi Khối 4 4A3 5120
15 10278667 Trinh Ngọc Hân Khối 3 3A5 5110
16 10250297 Bùi Trọng Hiếu Khối 3 3A4 4790
17 9110491 Nguyễn Kiều Trang Khối 5 5A4 5080
18 10254091 Trần Ngọc Bảo Trâm Khối 3 3A2 5070
19 9112271 Nguyễn Việt Gia Linh Khối 4 4A5 5030
20 10285262 Nguyễn Long Nhật Khối 5 5A3 4970
21 10268851 Nguyễn Bích An Khối 3 3A3 4910
22 10329998 Lý Nguyên Bảo Trang Khối 4 4A5 4900
23 10295922 Tống Hải Nam Khối 5 5A4 4890
24 10262456 Trần Cát Tường Khối 3 3A3 4890
25 10270873 Vũ Bảo Nhi Khối 5 5A4 4880
« 1 2 3 4 »