Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9864355 nguyen bao ngoc 1v Khối 1 0
2 9103089 Mạc Đăng Dung Khối 5 0
3 8953627 lê vân anh Khối 5 0
4 10947009 ngô thi bé Khối 2 0
« 1 »