Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8954454 Nguyễn Thanh Trúc Khối 4 0
2 8953430 Lý Thị Hà Khối 4 0
3 8966752 Nguyễn Thanh Trúc Khối 3 0
4 8966584 Seo Thị May Khối 4 0
« 1 »