Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10086327 Vũ Thế Huy Khối 1 0
2 10154649 Vũ ngọc hân Khối 2 0
3 10149078 Lê Ngân Linh Khối 2 0
4 9516914 Nguyễn Chu Ngọc Ánh Khối 4 0
5 10950664 Vương Thị Thanh Trúc Khối 4 0
« 1 »