Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10226737 Lê Minh Kiên Khối 2 0
2 10693718 Trần Linh 1504 Khối 2 0
3 11027819 Mạc Đặng Toàn Thắng Khối 2 0
« 1 »