Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 11018333 Huỳnh Kim Tường Khối 1 1\1 5710
2 10500288 Nguyễn Đăng Khoa Khối 2 2/3 5520
3 9686947 phan phương uyên Khối 2 2/1 5490
4 11016202 Nguyễn Hồ Trâm Anh Khối 3 3/1 5670
5 11016674 phamthanhphuocthinh Khối 3 3/1 4590
6 11013109 Trịnh Thùy Trang Khối 1 1\1 5610
7 11017766 Đỗ Lê Hoàng Huy Khối 3 3/1 4710
8 11038739 Đặng Việt Khanh Khối 3 3/2 5220
9 11038928 Phan Mạnh Vương Khối 4 4/2 4300
10 11033351 Trįnh Mã Lam Thanh Khối 1 1\6 4580
11 11015656 Trần Ngọc Hân Khối 3 3/1 4730
12 11019685 Võ Phương Thùy Khối 4 4/2 4510
13 11016523 Lý Trí Tạng Khối 3 3/5 5530
14 11017408 Nhuyễn Huỳnh Tâm Anh Khối 4 4/5 4450
15 11026087 Phan kim phương anh Khối 5 5/2 5250
16 11032548 Trương Bảo Quang Khối 2 2/3 4830
17 11020195 Nguyễn Huỳnh Tâm Anh Khối 4 4/5 4060
18 11015751 Phan Minh Trí Khối 3 3/5 5040
19 11015446 Lê Ngọc Anh Thư Khối 1 1\4 5070
20 11035090 Nghiêm trung quân Khối 1 1\6 4490
21 11015326 Huỳnh Khánh Như Khối 4 4/5 4310
22 11014822 Đặng hiểu khang Khối 5 5/4 4210
23 11018495 Trần Lâm Tú Anh Khối 4 4/5 3840
24 11019133 phạm thu giang Khối 4 4/5 4620
25 11026424 Nguyễn Trần Tâm An Khối 2 2/5 5850
« 1 2 3 4 »