Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10675854 Phan Khánh Băng Khối 4 760
2 11006928 Nguyen linh dan Khối 3 3/⁴ 440
3 8723097 Nguyễn Vũ Diệu Hương 0
4 8852286 Gia Tuệ 0
5 9510852 ĐỖ NHƯ NGỌC Khối 3 0
6 9504536 Mai Ngọc Tuyết 0
7 9477688 Bùi Phan Linh Đan Khối 4 0
8 10101244 TRANG Phan Phúc Khang Khối 5 5/1 0
9 11010032 Lê Nguyễn Hoàng Minh Khối 1 0
10 11030931 Phí Xuân Mai Khối 2 0
11 110157200 Nguyễn Lê Khả Hân Khối 3 3/⁴ 0
« 1 »