Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10289238 Dương Lương Thảo Nguyên Khối 1 1/6 5930
2 10421087 Nguyễn Gia Huy Khối 3 3/3 5900
3 10953059 Dương Như Mẫn Khối 2 2/3 5340
4 11032110 Trần Ngọc Tỷ Khối 4 4/7 5870
5 9485219 lê thanh thuận Khối 4 4/2 5580
6 9482824 Đào Nguyễn An Nhi Khối 4 4/2 5240
7 11035803 Trương Tuệ Mẫn Khối 2 2/1 5420
8 11036244 lê thị minh anh Khối 2 2/1 5660
9 10166085 LÂM MÃ PHÚC TƯỜNG Khối 3 4910
10 11036828 Nguyễn Huỳnh Minh Khuê Khối 5 5/3 4820
11 11038544 Tạ Tuyết Ngân Khối 4 4/7 5160
12 11036904 võ ngọc khánh thi Khối 4 4/4 4420
13 11037375 Quách Hoàng Nhật Nam Khối 5 5/3 5660
14 11037271 Nguyễn Thảo Ngọc Khối 5 5A 4140
15 11038297 Bùi Kim Uyên Khối 1 1/5 5940
16 11037009 Võ Thị ngọc Huyền Khối 2 2/1 4080
17 11036961 Lữ Trần Thảo Nhi Khối 4 4/4 4330
18 11063485 Lý Minh Mẫn Khối 3 3/3 5150
19 11037085 Bùi Ngọc Thảo Nhi Khối 5 5/3 5170
20 10428143 Nguyễn Hải Đăng Khối 5 5A 2560
21 11037224 Dương Gia Phước Khối 5 5A 4290
22 11037353 quách an khang Khối 1 1/1 4680
23 11033784 Nguyễn Thiên Ngân Khối 1 1/3 5670
24 11016146 Phạm Vũ Thuỳ Anh Khối 1 1/6 5380
25 11035658 Nguyễn Trương Hải Long Khối 2 2/1 5440
« 1 2 3 4 »