Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10111881 Huỳnh Anh Thư Khối 2 2A 5480
2 9953917 Nguyễn Phú Trọng Khối 2 2B 4520
3 10131014 La Thiên Kim Khối 4 4A 3880
4 10010308 Nguyễn Thái Tân Thừa Khối 4 4B 3590
5 10206648 Phan Phương Nghi Khối 3 3A 2870
6 10786417 La Vĩnh Tính Khối 4 4A 2100
7 10206790 Mai Ngọc Thư Khối 3 3B 2090
8 10141330 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Khối 3 3B 1960
9 9961825 Phan Châu Ngọc Ngân Khối 4 0
10 10085222 trananhluan Khối 4 0
11 10114090 La Thiên Kim Khối 4 4A 0
12 10111824 nguyễn Phú Trọng Khối 2 2B 0
13 10206039 Trần Nhật Huy Khối 3 3C 0
14 9958355 Lý thuyên kim Khối 5 0
15 10010476 phan châu Ngọc Ngân Khối 4 4C 0
16 10080354 Lâm Ngọc Như Ý Khối 5 0
17 10128547 Lâm Ngọc Như Ý Khối 5 5A 0
18 10128676 Nguyễn Thị Lan Anh Khối 5 5B 0
19 11099505 Nguyễn Gia Định Khối 3 0
20 11143312 Trần Văn Bảo Khối 2 0
« 1 »