Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10128774 Tăng Hoài Linh Khối 4 4D 4720
2 10095835 Trương Thành Trung Khối 3 3B 4560
3 10128536 Nguyễn Tố Như Khối 4 4C 4480
4 10128977 Đặng Thị Tường Vi Khối 5 5A 4090
5 10128466 Tăng Như Tiền Khối 4 4C 4040
6 10128595 Tăng Bảo Ngọc Khối 4 4C 4010
7 10128663 Châu Bảo Ngọc Khối 4 4D 4000
8 10143323 Trương Phước Anh Thư Khối 5 5B 3750
9 10129332 Huỳnh Duy Khiêm Khối 5 5C 3660
10 10129367 Lê Kim Ý Khối 5 5C 3380
11 10129078 Trần Trọng Nhân Khối 5 5A 3550
12 10144924 Phạm Hào Nam Khối 4 4B 3510
13 10144979 Kim Nguyễn Bích Trâm Khối 4 4B 3320
14 10143179 Lâm Thị Tường Vy Khối 5 5B 3300
15 10129115 Kiều Thị Anh Thư Khối 5 5A 3270
16 10143234 Danh Thị Thảo Linh Khối 5 5B 3070
17 10129287 Nguyễn Kim Ngân Khối 5 5C 3020
18 10128253 Dư Ngọc Hân Khối 4 4A 2870
19 10128842 Ngô Nguyễn Trâm Anh Khối 4 4D 2820
20 10129161 Đỗ Hoàng Ngọc Khối 5 5A 2510
21 10128007 Văn Cẩm Bình Khối 3 3D 2060
22 10129020 Danh Thị Khánh Ngân Khối 5 5A 2040
23 10128046 Phạm Thị Ngọc Giàu Khối 3 3D 1830
24 10143384 Phạm Anh Thư Khối 5 5B 1760
25 10144891 Lâm Châu Đoan Khối 4 4B 1750
« 1 2 »