Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8807394 Nguyễn Vân Nguyệt Khối 4 0
2 9737008 Trịnh Hà Phương Khối 4 0
3 9385984 Ngô Bảo Châu 0
« 1 »