Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9695452 Dương Minh Dũng Khối 1 0
2 9009211 Dương Mỹ Linh 0
3 8728935 Lý Mạnh Thắng Khối 5 0
4 10897106 Nguyễn Ngọc Ánh Khối 1 0
« 1 »