Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8487313 Phạm Minh Lý Khối 2 2A 5880
2 8487332 Hoàng Ngọc Bích Khối 2 2A 5770
3 8514749 Nguyễn Đăng Hữu Thạc Khối 1 1B 5610
4 8509339 Trần Khánh Linh Khối 1 1B 5540
5 8487387 Nguyễn Duy Anh Khối 2 2A 5520
6 8513556 Vũ Mạc Thảo Vy Khối 1 1B 5450
7 8489026 Nguyễn Ngọc Trà My Khối 1 1A 5440
8 8487299 Mai Trần Bảo Châu Khối 2 2A 5420
9 8512903 Nguyễn Bùi Thục Quyên Khối 1 1B 5370
10 8517386 Nguyễn Thảo Linh Khối 1 1A 5290
11 8489095 Nguyễn Anh Thư Khối 1 1A 5210
12 9025059 Vũ Như Quỳnh Khối 3 3B 5180
13 8509258 Phan Vũ Hoàng Lâm Khối 1 1B 5160
14 9026480 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Khối 1 1B 5160
15 8513465 Đặng Trúc Anh Khối 1 1B 5140
16 9074069 Lùng Quốc Quân Khối 2 2C 5130
17 8509187 Đỗ Ngọc Hân Khối 1 1B 5120
18 8516558 Thảo Như Khối 1 1A 5020
19 8512137 Chu Thảo Vy Khối 1 1B 4990
20 8570994 Lê Thị Bảo Trâm Khối 4 4B 4900
21 8512595 Phạm Đức Hải Khối 1 1B 4890
22 8489201 Nguyễn Quỳnh Thư Khối 1 1A 4860
23 8487463 Đặng Thùy Trâm Khối 2 2A 4850
24 8525129 Bàn Thu Hạnh Khối 3 3B 4830
25 9065844 Phạm Bảo Long Khối 3 3A 4820
« 1 2 3 4 »