Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8551678 Lý Phạm Quỳnh Anh Khối 1 1A 5730
2 8513351 Nguyễn Xuân Hinh Khối 1 1B 5720
3 8520390 Chu Uyển Nhi Khối 1 1C 5540
4 8551805 Vàng Quang Huy Khối 1 1A 5500
5 8520640 Lý Hải Nam Khối 1 1C 5460
6 8513639 Vũ Kim Ngân Khối 1 1B 5380
7 8520752 Nguyễn Phạm Quang Minh Khối 1 1C 5300
8 8454131 Lý Phạm Quỳnh Anh Khối 1 1C 5260
9 8515717 Nguyễn Khánh Chi Khối 2 2A 5180
10 1046280 Nguyễn Ngọc Hân Khối 2 2A 5130
11 8513992 Phạm Trà Vy Khối 1 1B 5090
12 8454184 Lý Phạm Quỳnh Anh Khối 1 1B 5070
13 8513004 Ngô Quốc Bảo Khối 1 1B 5070
14 8560692 Nguyễn Thị Thảo Khối 5 5A 5010
15 8743337 Nguyễn Gia Bảo Khối 5 5B 5010
16 8551761 Lê Quang Huy Khối 1 1A 5000
17 8520512 Nguyễn Ánh Dương Khối 1 1C 5000
18 8513715 Nguyễn Bảo Ngọc Khối 1 1B 5000
19 8772835 Phạm Ngọc Hân Khối 1 1C 4990
20 1096871 Nguyễn Hà Ngọc Hân (TK luyện tập ở nhà) Khối 2 2A 4950
21 8520548 Nguyễn Ngọc Trâm Khối 1 1C 4940
22 8517081 Trần Thị Yến Nhi Khối 4 4A 4860
23 2479113 Nguyễn Thị Huế Khối 4 4B 4810
24 8520443 Phạm Khánh Ngọc Khối 1 1C 4800
25 8509119 Lữ Ngọc Hoan Khối 2 2A 4790
« 1 2 3 4 »