Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8501297 Nguyễn Bảo An Khối 4 4C 4400
2 8810704 Nguyễn Thị Kim Anh Khối 2 2C 4330
3 8725216 Nguyễn Gia Bảo Khối 1 1C 4330
4 8725143 Bàn Đức Vương Khối 1 1C 4320
5 8501264 Phạm Hoàng Thiên Khối 2 2C 4300
6 8663401 Đặng Gia gạobbbbb Khối 1 1G 4250
7 8501283 Phạm Văn Việt Anh Khối 4 4C 4240
8 2545327 Phan Việt Anh Khối 4 4A 4240
9 2564901 Trần Thị Hà Vy Khối 4 4G 4230
10 1111704 Trần phương Vy001 Khối 3 3A 4230
11 8474901 Trần Đức Duy Khánh Khối 1 1B 4180
12 8879856 Đỗ mmmmmmmmmmmmm Khối 1 1G 4150
13 8907331 Đỗ Văn Nam Khối 1 1G 4140
14 8877487 tuoi1axq1 Khối 1 1A 4140
15 1111830 trần thị hồng ngoan Khối 3 3A 4120
16 1262322 Trần Văn Mạnh Khối 4 4B 4120
17 1040802 Đặng Diệu Linh Khối 5 5C 4110
18 1201472 Trần Thị Ngọc Linh Khối 5 5B 4090
19 1214449 Phạm Thị Hiền Khối 5 5C 4080
20 1227002 Nguyễn Phương Linh Khối 5 5A 4080
21 1152237 Cao Thi Thuy Trang Khối 5 5B 4070
22 2317177 Trần Thanh Vân Khối 5 5A 4070
23 1214452 Bùi Thị Thanh Huyền Khối 5 5C 4070
24 1226957 Trần Thị Phương Vy Khối 5 5A 4070
25 8721742 Trần Ngọc Diệp Khối 2 2A 4070
« 1 2 3 4 5 »