Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8533005 Nguyễn Thành An Khối 1 1A1 5650
2 8772620 Hoàng Nam Khánh Khối 1 1A1 5620
3 8526092 Lê Anh Khoa Khối 3 3A1 5210
4 8531516 Đào Khánh Vân Khối 1 1A1 5210
5 8507271 Nguyễn Anh Tú Khối 1 1A3 5210
6 8527311 Nguyễn Thị Thu Hoài Khối 2 2A1 5190
7 8507231 Cao Thị Khánh Linh Khối 1 1A3 5190
8 8532019 Vũ Hoàng Bảo Châu Khối 1 1A1 5180
9 8498520 Nguyễn Quốc Vinh Khối 1 1A2 5130
10 8561801 Nguyễn Thu Huyền Khối 2 2A2 5110
11 8507252 Hoàng Linh Đan Khối 1 1A3 5090
12 8538655 Đỗ Thành Đạt Khối 3 3A1 5060
13 8500995 Kim Na Na Khối 1 1A2 5020
14 8770447 Hà Đăng Tùng Khối 3 3A1 5000
15 8527626 Đinh Xuân Lộc Khối 5 5A1 4990
16 8563374 Lê Thị Mai Linh Khối 5 5A2 4930
17 8874498 trần vũ hoài nhi Khối 1 1A3 4900
18 8547840 Triệu Tuấn Anh Khối 1 1A4 4850
19 8890162 Nguyễn Trung Hiếu Khối 2 2A1 4820
20 1169655 Nguyễn Trung Hiếu Khối 2 2A1 4810
21 8533047 La Quang Vinh Khối 1 1A1 4760
22 8507174 Nguyễn Đức Anh Khối 1 1A3 4740
23 8507214 Nguyễn Thị Bích Nhi Khối 1 1A3 4730
24 9069469 Từ Quang Vinh Khối 1 1A3 4690
25 8506897 Phạm Lê Triệu Đan Khối 3 3A3 4670
« 1 2 3 4 »