Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 1089424 Nguyễn Duy Khánh Khối 3 3A2 3870
2 1218271 Đặng Thu Yến Khối 2 2A2 3850
3 1163280 Nguyễn Gia Huy Khối 2 2A1 3830
4 1145038 Đỗ Minh Thư Khối 3 3A2 3800
5 1197179 Vũ Thảo My Khối 5 5A1 3780
6 2023703 Đinh Quang Hùng Khối 5 5A1 3780
7 2199600 Lê Thị Hà Vi Khối 5 5A1 3750
8 1213667 Trần Gia Linh Khối 3 3A2 3740
9 1118593 Bùi Duy Khánh Khối 3 3A1 3720
10 1046773 Trần Như Quỳnh Khối 4 4A1 3700
11 1213253 Đỗ Thị Thu Thu Khối 3 3A2 3690
12 1241405 Vũ Đức công Khối 5 5A1 3680
13 1220472 Nguyễn Minh Đức Khối 5 5A1 3670
14 1203474 Phạm Thu Hà Khối 5 5A1 3670
15 1055286 Nguyễn Đỗ Bảo Anh Khối 4 4A1 3670
16 1089347 Đỗ Anh Thư Khối 3 3A2 3650
17 1213134 Nguyễn Văn Thiện Khối 3 3A2 3630
18 1218997 Lã Trường Sinh Khối 5 5A2 3540
19 1225211 Trần Quỳnh Chi Khối 4 4A1 3460
20 2474879 Đậu Ngân Hà Khối 4 4A1 3400
21 1218587 Nguyễn Phạm Bảo Châu Khối 2 2A2 3360
22 1176002 Nguyễn Thị Thảo Khối 3 3A2 3340
23 1167438 Phạm Trà My Khối 3 3A2 3330
24 2468366 Châu Hải Yến Khối 4 4A1 3300
25 1219759 Bùi Gia Huy Khối 3 3A2 3280
« 1 2 3 4 5 6 »