Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9207892 Nguyễn Văn Dũng Khối 1 1A 4520
2 8705487 Ngô Thế Trường Khối 1 1A 4370
3 8846230 nguyen ngoc oanh Khối 2 2C 2580
4 2570117 Hồng Bảo Chân Khối 5 5B 170
5 2130148 Nguyễn Huyền Trang Khối 4 4B 0
6 2136764 quockhanhtq2 Khối 5 5A 0
7 2140179 Nguyễn Như Quỳnh Khối 5 5B 0
8 2133787 Lâm Quỳnh Ngân Khối 5 5A 0
9 2137822 Lâm Việt Hà Khối 5 5A 0
10 2142143 Lê Thị Thu Phương Khối 5 5B 0
11 2140576 lù đức Hoàng Khối 5 5B 0
12 2140589 Lý Thị Thu Hiền Khối 5 5B 0
13 2137850 Lê Đỗ Anh Hùng Khối 5 5A 0
14 2199402 Vũ Ngọc Ánh Khối 3 3A 0
15 2199426 Lý Phương Anh Khối 3 3A 0
16 2140154 Lý Thị Hiền Thảo Khối 5 5B 0
17 2548253 Đào Mai Nhi Khối 4 4B 0
18 2133782 Phạm Thị Thùy Dương Khối 5 5A 0
19 2140898 bandinhnguyen Khối 5 5B 0
20 2569405 tranglop1c Khối 2 2C 0
21 2141728 Vũ Hoàng Hải Khối 5 5A 0
22 2050461 Lương Thị Duyên Khối 5 5A 0
23 2466048 Nguyễn Mai Linh Khối 2 2A 0
24 2446028 Ngô Đức Hải Đăng Khối 2 2A 0
25 2053272 Sùng Mĩ Hằng Khối 5 5A 0
« 1 2 3 »