Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 2084555 Đỗ Ngọc Diệp Khối 5 0
2 2347619 Đỗ Ngọc Diệp Khối 5 0
3 2366307 Phạm Văn Tường Khối 4 4A2 0
4 2077512 Hoàng Yến Vy Khối 5 0
5 2375798 Phạm Hoàng Hà Khối 3 0
6 2368957 Đào Bích Nhị Khối 4 4A2 0
7 2119307 Bùi Kiều Trâm Khối 5 0
8 2375663 Cao Anh Chiến Khối 4 5A 0
9 2369054 Trần Thị Thùy Linh Khối 5 0
10 2374287 Mã Thiện Nhân Khối 3 0
11 2396800 Mã Thiện Nhân Khối 3 0
12 2374251 Lê Tuấn Tú Khối 3 0
13 2590002 chauth3gp Khối 2 0
14 2569935 Lê Đức Anh Khối 2 2A1 0
15 2573557 nguyễn Hân Khối 2 2A1 0
16 2055909 Mã Thị Hiên Khối 5 0
17 2119232 Mã Thị Hiên Khối 5 0
18 2056263 Nguyễn Quỳnh Chi Khối 5 0
19 2451007 Thiều Quốc Chiến Khối 5 5A1 0
20 2450403 Vũ Tố Uyên Khối 2 0
21 2571019 haiminh1a1 Khối 2 0
22 2450480 Mã Thu Huế Khối 2 0
23 2573568 Đỗ Thị Nhất Khối 2 0
24 2572334 Vũ Tố Uyên Khối 2 0
25 2572186 Hoàng Đức Anh Khối 2 0
« 1 2 3 »