Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8516711 Lưu Hoài Thu Khối 5 5A4 6220
2 9023030 Ly Bao Ngoc Khối 1 1A2 6130
3 8530859 Nguyễn Tuấn Anh Khối 1 1A2 5900
4 8545681 Đồng Phước Tiền Khối 1 1A1 5860
5 8522778 Nguyễn Minh Hải Khối 3 3A1 5850
6 8522581 Nguyễn Thành Công Khối 1 1A4 5750
7 8480892 caobaothy Khối 4 4A2 5700
8 8545675 Nguyễn Hà Anh Khối 1 1A1 5570
9 8528017 Trần Vân Chi Khối 1 1A4 5560
10 8529280 Phạm Hồng Ngọc Khối 4 4A2 5540
11 8518757 Nguyễn Gia Nhi Khối 1 1A1 5530
12 8518228 Vũ Tuấn Khối 1 1A1 5420
13 8833214 Đặng Minh Nhật Khối 1 1A4 5360
14 8490239 Doãn Quang Duy Khối 3 3A1 5320
15 8751257 Nguyễn Tuấn Anh Khối 1 1A2 5290
16 8542032 Nguyễn Gia Huy Khối 2 2A1 5280
17 8472280 Phạm Hồng Hạnh Khối 5 5A4 5240
18 8544927 ĐỖ QUỲNH CHI Khối 1 1A3 5190
19 8656700 Nguyễn Huy Hoàng Khối 4 4A2 5180
20 8633325 Vũ Lan Hương Khối 1 1A2 5150
21 8545687 Nguyễn Anh Tuấn Khối 1 1A1 5140
22 8780506 Nguyễn Thị Yến Chi Khối 1 1A1 5130
23 8545076 Nguyễn Tú Cầm Khối 1 1A3 5130
24 8530694 Đoàn Quốc Hùng Khối 1 1A2 5120
25 8487420 Phạm Văn Ngọc Khối 4 4A2 5120
« 1 2 3 4 »