Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8524864 Sìn Minh Tiến Khối 4 4A2 3570
2 8617007 Trang Tuấn Anh Khối 5 5A1 3540
3 8524817 Trần Đức Thiện Khối 4 4A2 3520
4 8848221 Vũ Sơn Tùng Khối 2 2A2 3510
5 1243947 Hoàng Việt Hùng Khối 2 2A2 3440
6 8524794 Phạm Đức Hải Khối 4 4A2 3400
7 1126989 Bùi Nguyễn Gia Linh Khối 2 2B 3360
8 1054932 Vũ Thu Uyên Khối 3 3B 3280
9 8524840 Phàn Như Trang Khối 4 4A2 3230
10 8847982 Bùi Duy Tùng Khối 1 1A1 3210
11 8762280 duongthuylinh Khối 1 1A2 3190
12 1202666 Tẩn Ý Nhi Khối 3 3C 3130
13 8608580 Trần Ánh Nguyệt Khối 3 3A2 3080
14 8524482 Vũ Minh Hiếu Khối 3 3A1 2880
15 8785107 nguyenphuongthao Khối 5 5A1 2680
16 8848683 Vũ Minh Hiếu Khối 3 3A2 2660
17 8848145 Đinh Bảo Anh Khối 1 1A1 2010
18 8944271 Nguyễn Thanh Tùng Khối 2 2A2 1840
19 9431677 linhdan Khối 1 1B 1780
20 9111745 Nông Nhật Duy Khối 3 3A1 1650
21 8848155 Vũ Thái Bân Khối 1 1B 1600
22 8636112 Lùng Chí Thông Khối 2 2A1 1590
23 8617103 Lùng Thị Bình An Khối 4 4A2 1540
24 8636069 nguyễn vũ việt dũng Khối 2 2A1 1380
25 8636002 Hà Ngọc Minh Trí Khối 2 2A1 1360
« 1 2 3 4 5 6 7 »