Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 1055045 Nguyễn Thị Ánh Dương Khối 3 3B 4440
2 9071271 Vũ Sơn Tùng Khối 2 2A2 4430
3 8546812 Nguyễn Phương Thảo Khối 5 5A1 4400
4 8547072 Đỗ Gia Bảo Khối 2 2A2 4380
5 8706181 Nguyễn Đức Đạt Khối 1 1B 4370
6 8546865 Lại Hoài Phương Khối 5 5A1 4360
7 8521242 Trần Ngọc Huân Khối 1 1G 4340
8 8636032 Lý Thanh Tùng Khối 2 2A1 4320
9 8521141 Phạm Yến Nhi Khối 1 1G 4290
10 8787844 Đinh Bảo Anh Khối 1 1A1 4270
11 8546881 Đinh Hà My Khối 5 5A1 4260
12 8787845 Lê Hải Nam Khối 1 1A1 4250
13 8560540 Bùi Duy Tùng Khối 1 1A1 4210
14 8560553 Lê Hải Nam Khối 1 1A1 4200
15 1055089 Dương Thị Tường Vy Khối 3 3B 4180
16 1115988 Đặng Khánh Ngọc Khối 2 2B 4170
17 8636016 Nguyễn Trà My Khối 2 2A1 4170
18 8524893 Đào Gia Hưng Khối 3 3A1 4160
19 8640151 Lý Phương Vy Khối 5 5A2 4140
20 8548344 Lù Bảo Châm Khối 1 1G 4110
21 1054891 Phạm Quỳnh Chi Khối 3 3B 4110
22 8688056 Lại Hà Vy 2 Khối 2 2A2 4100
23 1115579 Ngô Gia Long Khối 2 2B 4070
24 8525103 Đặng Lê Nguyên Khối 4 4A2 4070
25 8547021 Nguyễn Vũ Việt Dũng Khối 2 2A1 4060
« 1 2 3 4 5 »