Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8547394 Nguyễn Thị Ánh Dương Khối 3 3B 6340
2 8699984 Nguyễn Lê Mai Chi Khối 1 1B 5720
3 8547155 Lù Ánh Dương Khối 1 1B 5300
4 8520807 Lưu Thị Minh Anh Khối 1 1G 5080
5 8520991 Nguyễn Lê Thảo Vy Khối 1 1G 5010
6 8794336 Lê Hải Nam Khối 1 1A1 4940
7 8547041 Trần Khánh Ngọc Khối 2 2A2 4940
8 8617180 Vũ Thị Bảo Ngọc Khối 2 2A2 4850
9 8520625 Nguyễn Phạm Ngọc Bích Khối 1 1G 4810
10 8680125 minhtuanthbp Khối 4 4A3 4790
11 8546976 Nguyễn Trần Kim Chi Khối 5 5A2 4760
12 8547171 Lình Gia Bảo Khối 1 1B 4680
13 8640131 Trần Tường Vy Khối 5 5A2 4660
14 8547181 Nguyễn Hoàng Bảo Nam Khối 1 1B 4640
15 8617167 Hoàng Việt Hùng Khối 2 2A2 4610
16 8524354 Phàn Thanh Trúc Khối 1 1A2 4600
17 8617151 Nguyễn Gia Bảo Khối 2 2A2 4600
18 1054813 Lê Tiến Đạt Khối 3 3B 4580
19 8654234 Tô Thị Hà Vi Khối 2 2A1 4580
20 8547199 Lục Thiên Tứ Khối 1 1B 4550
21 8524441 Nguyễn Hoàng Quân Khối 3 3A1 4530
22 8547107 Vàng Bảo Trâm Khối 4 4A1 4530
23 8520362 Nguyễn Thu Thảo Nhiên Khối 1 1G 4450
24 9105153 trần vi hoàn thư Khối 2 2B 4450
25 8524506 Vũ Minh Hiếu Khối 3 3A1 4440
« 1 2 3 4 »