Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9047953 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Khối 1 1A 5750
2 8482243 Trần Minh Anh Khối 1 1A 5610
3 9131419 Đỗ cao Cường Khối 2 2B 5510
4 9134255 Đỗ Hà Ly Khối 2 2B 5500
5 9047393 Cao Thanh Hoài Khối 1 1A 5410
6 8615945 Phàn Thị Huyền Khối 1 1B 5090
7 9334246 Đỗ Hà Ly Khối 2 2B 4950
8 8484821 Đặng Bảo Ngân Khối 2 2B 4940
9 8584750 Lù Trần Ái Phương Khối 1 1B 4940
10 8492618 Châu Tiến Đăng Khối 5 5A1 4930
11 8461008 Lùng Như Thủy Khối 4 4A3 4920
12 8484958 Lý Tẩn Tâm Như Khối 2 2B 4910
13 9099095 Tường Vy Khối 2 2B 4840
14 8497085 Lý Thị Phương Anh Khối 4 4A2 4790
15 8497407 Đặng Vũ Trường Khối 4 4A2 4780
16 9168033 Đỗ Cao Cường Khối 2 2B 4740
17 9501696 Lê Văn Tám Khối 4 4A1 4740
18 9501697 Nguyễn Linh Đan Khối 4 4A1 4730
19 9501682 nguyễn thu hà Khối 4 4A1 4730
20 9501688 nguyễn thị mĩ Linh Khối 4 4A2 4720
21 8492428 Nguyễn Minh Trang Khối 3 3A2 4610
22 2277274 Trịnh Nhật Minh Khối 3 3A2 4610
23 8492410 Vũ Đình Huy Khối 3 3A2 4590
24 9498666 hồng văn Khối 4 4A1 4580
25 8498186 Lương Vàng Kiều Anh Khối 3 3D 4570
« 1 2 3 4 »