Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8476216 Nguyễn Bá Bằng Khối 2 2C 6520
2 8467119 Lý Phong Khối 2 2D 6280
3 8520852 Nguyễn Minh Châu Khối 1 1C 6270
4 8508457 Mã Hương Giang Khối 3 3C 6200
5 8477154 Nguyễn Trung Kiên Khối 4 4B 6170
6 8467106 Nguyễn Hoài An Khối 2 2D 6160
7 8467069 Nguyễn Phú An Khối 2 2D 6140
8 8476123 Nguyễn Ngọc Hân Khối 2 2C 5950
9 8536660 Trần Việt Cường Khối 1 1B 5940
10 8794350 Hà Trung Hiếu Khối 1 1A 5870
11 8561254 Phạm Ngọc Viên Khối 1 1A 5860
12 8561305 Nguyễn Ngọc Yến Khối 1 1A 5860
13 8561206 Đỗ Quang Anh Khối 1 1A 5850
14 8470782 Hà Thị Thu Khối 3 3D 5730
15 8467140 Trần Anh Thư Khối 2 2D 5710
16 8537041 Nguyễn Thị Linh Nhi Khối 1 1B 5680
17 8467081 Nguyễn Diệu Châu Khối 2 2D 5660
18 8795576 Trần Trang Hạ Khối 1 1A 5590
19 8802757 Trần Nguyễn Quỳnh Anh Khối 1 1B 5520
20 9406019 Nguyễn Khải Nguyên Khối 1 1A 5510
21 8561368 Nguyễn Thị Anh Thư Khối 1 1A 5500
22 8509756 Trần Thanh Huyền Khối 3 3D 5480
23 8891517 Lê Minh Sơn Khối 1 1A 5450
24 8467117 Trịnh Yến Nhi Khối 2 2D 5390
25 8467111 Nguyễn Khánh Ngọc Khối 2 2D 5360
« 1 2 3 4 »