Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9733622 Đinh Thị Trà Giang Khối 5 5A1 4270
2 9738172 Chu Diệu Linh Khối 5 5A2 1180
« 1 »