Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10110013 Nguyễn Hoàng Việt Khối 6 5A 0
2 10131932 Cao Xuân Quân Khối 2 1A 0
3 10105332 Trần Đức Huân Khối 3 2C 0
4 10222871 Vũ Quang Hải Khối 5 4B 0
5 10154824 Nguyễn Thị Tâm Đan Khối 2 1C 0
6 10119641 Trần Thị Thuỳ Linh Khối 3 2D 0
7 10221078 Nguyễn Kim Ngân Khối 5 4B 0
8 10115225 Trần Bảo Ngọc Khối 6 5B 0
9 10245169 Nguyễn ngọc thùy Dương Khối 3 2A 0
10 10084717 Trần Thị Quýnh Chi Khối 4 3B 0
11 10125839 Nguyễn Vũ Khánh Huyền Khối 6 5A 0
12 10103619 Đinh Nhật Minh Khối 6 5C 0
13 10108435 Trần Minh Khang Khối 3 2B 0
14 10125221 Vũ Tiến Long Khối 5 4A 0
15 10124653 Vũ Tiến Lâm Khối 3 2A 0
16 10934832 Ledon 2803 Khối 2 1D 0
17 10125813 Nguyễn Đức Phúc Khối 6 5A 0
18 10369058 Trần Danh Đạt Khối 6 5A 0
19 10103917 Nguyễn an tiến Khối 2 1B 0
20 10175376 Phạm Hữu Gia Huy Khối 3 2D 0
21 10133737 Nguyễn Đức Sáng Khối 4 3D 0
22 10471441 Nguyễn Ngọc Linh Chi Khối 3 2A 0
23 10084435 BÙI TIẾN HẢI ĐĂNG Khối 4 0
24 10094504 Trần Hữu Phú Khối 2 0
25 10100261 Đoàn Vũ Thuỳ Linh Khối 4 3C 0
« 2 3 4 5 6 7 8 »