Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10150560 Nguyên Minh Ngoc Khối 4 4A 2770
2 10223456 Đỗ Hồng Đức Khối 4 4B 2730
3 10118007 Nguyễn Kim Anh Khối 2 2A 2610
4 10142669 Nguyễn Phương Thảo Khối 1 1A 2500
5 10103502 Đinh Nguyễn Hải Nam Khối 2 2D 2500
6 10815482 trần minh khang Khối 1 1A 2440
7 10368424 Trần Thị Thuỳ Linh Khối 2 2D 2440
8 10115765 Phạm Trung Hiếu Khối 2 2A 2380
9 10144913 Nguyễn Hà Chi Khối 2 2A 2360
10 10477081 Đào Thị Thanh Loan Khối 3 3A 2130
11 10107476 Trần Danh Đạt Khối 5 5A 2100
12 10477031 Đào Danh Đạt Khối 5 5A 2050
13 10084938 Trần Hà Linh Khối 3 3C 2020
14 10845020 tran ha anh minh Khối 2 2C 1980
15 10084913 Phạm Thuỳ Dương Khối 3 3C 1960
16 10090132 Nguyễn Quang Anh Khối 3 3D 1910
17 10103876 Nguyễn Bảo Ngọc Khối 5 5B 1880
18 10123414 Nguyễn Công Tùng Khối 1 1C 1820
19 10138828 Đặng Tuấn Anh Khối 2 2A 1800
20 10133950 Trần Thị Hương Giang Khối 2 2C 1760
21 10123367 Đào Thanh Hải Vân Khối 4 4C 1760
22 10085923 Đào Danh Đạt Khối 5 5A 1730
23 10133033 Trần Hải Yến Khối 5 5C 1710
24 10121836 Phạm Thị Ngân An Khối 5 5B 1640
25 10124049 Đỗ Minh Đức Khối 4 4C 1630
« 1 2 3 4 5 6 7 »