Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10110683 Nguyễn Hoàng Tùng Khối 1 1B 4490
2 10075874 Dương Gia Hân Khối 3 3C 4720
3 10473306 Nguyễn Ngọc Bảo Lâm Khối 2 2A 4380
4 10115410 Cao đặng diễm thảo Khối 2 2A 4360
5 10469965 Phạm Thị Kim Anh Khối 2 2A 5120
6 10704477 Nguyễn Bảo An Khối 3 3B 4890
7 10121461 Nguyễn Tá Đức Khối 3 3A 4290
8 10470534 Lương Minh Đức Khối 2 2A 4230
9 10470564 Nguyễn Xuân Lượng Khối 2 2A 4190
10 10851273 Bùi Tiến Hải Đăng Khối 3 3D 4170
11 10111029 Trần Đình Minh Đức Khối 3 3A 4440
12 10057529 PHam văn Phong Khối 3 3B 4230
13 10210128 Trần Đắc KIên Khối 3 3A 3750
14 10121184 Vũ Hà Linh Khối 3 3C 3820
15 10089537 Trần Ngọc Hân Khối 2 2C 3790
16 10139090 Trần Đình Minh Khối 3 3B 4120
17 10108394 Vũ Bảo Yến Khối 5 5A 3750
18 10084409 Nguyễn Tố Uyên Khối 3 3C 3910
19 10140805 Đào Thị Thanh Loan Khối 3 3A 3720
20 10482829 Trần Bảo Nam Khối 2 2A 3700
21 10470723 Trần Thị Giang Khối 2 2A 3670
22 10106600 NINH HOÀNG HUY Khối 5 5A 3660
23 10106861 NINH ĐỨC THẮNG Khối 1 1D 3650
24 10470844 Nguyễn Thị Thảo Khối 2 2A 3650
25 10080119 Phạm Trần Trúc Linh Khối 3 3A 3540
« 1 2 3 4 5 6 »