Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10088377 Phạm Hữu Thái Dương Khối 1 1A 5950
2 10084859 Trần Thảo My Khối 3 3C 5460
3 10104302 Trần Phương Hà My Khối 2 2C 5060
4 10730438 nguyenphuonghieuhy Khối 3 3B 5290
5 10468476 Nguyễn Kim Anh Khối 2 2A 4960
6 10121132 Đỗ thị Kim Ngân Khối 2 2A 5400
7 10473499 Nguyễn Thị Huyền Trang Khối 2 2A 5390
8 10761948 Vũ Hà Linh Khối 3 3C 5150
9 10824112 Trần Đình Dũng Khối 4 4A 4890
10 10116300 Nguyễn Thành Công Khối 2 2A 4800
11 10236659 Nguyễn Anh Thư Khối 5 5B 5210
12 10931034 Phạm Huy Vũ Khối 3 3B 5170
13 10114457 Đặng Thùy Vân Khối 2 2B 5140
14 10234056 Nguyễn Phan Đăng Khoa Khối 1 1C 6530
15 10084708 Đỗ Quỳnh Anh Khối 3 3C 5140
16 10084928 Phạm Thị Hà Anh Khối 1 1A 4730
17 10469534 Nguyễn Thị Uyên Nhi Khối 1 1A 5520
18 10079774 Nguyễn Huy Hoàng Khối 5 5C 5100
19 10084723 Nguyễn Phan Thanh Dương Khối 3 3C 5060
20 10100111 Chu Bảo Ngọc Khối 1 1B 4690
21 10086529 Trần Thị Thu Thảo Khối 5 5A 4980
22 10142628 Nguyễn Quỳnh Nga Khối 2 2A 5190
23 10136955 Nguyễn Ngọc Bách Khối 3 3A 4540
24 10121606 Nguyễn Thị Trà My Khối 3 3A 4900
25 10084740 Nguyễn Đăng Lâm Khối 3 3D 4350
« 1 2 3 4 5 »