Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10513454 Chu Bảo Ngọc Khối 1 1B 7230
2 10050862 Trần Thị Thanh Tâm Khối 1 1A 6170
3 10085043 Nguyễn Chí Thiện Khối 1 1B 6320
4 10084977 Tạ Linh Chi Khối 2 2A 6210
5 10120750 Trần Đình Phương Khối 2 2C 6170
6 10411694 Tào Thị Mai Phương Khối 1 1A 6160
7 10137794 Trịnh Bảo Sơn Khối 1 1A 6480
8 10083297 Nguyễn Ngọc Diệp Khối 1 1B 6110
9 10216472 Nguyễn Kim Ngân Khối 4 4B 5760
10 10107573 Nguyễn Anh Thư Khối 5 5B 4770
11 10090044 Nguyễn Hồng Nhung Khối 2 2C 6050
12 10819387 Nguyễn Hoàng Anh Khối 1 1B 6360
13 10106217 Trần Phạm Tú Anh Khối 1 1A 5510
14 10136445 Phạm thành Long Khối 1 1B 6170
15 10084527 Phạm Bảo Lâm Khối 3 3A 5930
16 10129854 Nguyễn Xuân Khánh Khối 3 3A 5800
17 10163462 Lê Văn Hân Khối 1 1A 5890
18 10919517 Nguyễn Quang Anh Khối 3 3D 5890
19 10121903 Nguyễn Thị Thảo Mi Khối 2 2A 5620
20 10472256 Phạm Trung Hiếu Khối 2 2A 5760
21 10107812 Đoàn Hồng Ngọc Khối 4 4C 5640
22 10114078 vũ thuỳ dung Khối 5 5A 4380
23 10057064 Phạm Anh thư Khối 1 1A 5300
24 10088624 Phạm Thị Thanh Huyền Khối 5 5A 5510
25 10050829 Trần Thị Minh Thư Khối 1 1A 5090
« 1 2 3 4 »