Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 11257151 Nguyễn minh kiệt Khối 3 3D 4520
2 10057064 Phạm Anh Thư Khối 2 2A 5120
3 10057529 PHam văn Phong Khối 4 3B 2080
4 10120750 Trần Đình Phương Khối 3 3C 1300
5 10133033 Trần Hải Yến 5C 0
6 10084850 Bùi Ngọc Minh Khối 4 3C 530
7 10469534 Nguyễn Thị Uyên Nhi Khối 2 1A 0
8 10123445 Nguyễn thị huyền trang Khối 3 2A 0
9 10103876 Nguyễn Bảo Ngọc 5B 0
10 10050829 Trần Thị Minh Thư Khối 2 1A 0
11 10108096 Trần Hoài Anh 1athnt Khối 2 1A 0
12 10106600 NINH HOÀNG HUY 5A 0
13 10084928 Phạm Thị Hà Anh Khối 2 1A 0
14 10819387 Nguyễn Hoàng Anh Khối 2 1B 0
15 10090132 Nguyễn Quang Anh Khối 4 3D 0
16 10216472 Nguyễn Kim Ngân Khối 5 4B 2250
17 10851273 Bùi Tiến Hải Đăng Khối 4 3D 0
18 10084723 Nguyễn Phan Thanh Dương Khối 4 3C 0
19 10139090 Trần Đình Minh Khối 4 3B 320
20 10233173 Nguyễn Việt Tiến 5B 0
21 10105332 Trần Đức Huân Khối 3 2C 0
22 10851566 Đỗ Thị Thanh Nhàn Khối 4 3D 0
23 10115225 Trần Bảo Ngọc 5B 0
24 10058794 Nguyến Kim Ngân Khối 5 4A 0
25 10085043 Nguyễn Chí Thiện Khối 2 2B 5660
« 1 2 3 4 »