Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10092435 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Khối 1 1C 6700
2 10093794 Nguyễn Minh Nguyệt Khối 1 1C 6440
3 10754444 Lưu Khánh Chi Khối 1 1D 6350
4 10059745 Nguyễn Quang Khải Khối 2 2D 6300
5 10092730 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Khối 1 1C 6280
6 10082635 Trần Quang Bảo Khối 1 1A 6530
7 10064829 Nguyễn Nhât Anh Khối 1 1D 6280
8 10134869 Đào Đoàn Gia Hân Khối 1 1C 6230
9 10081391 nguyễn thu hươmg Khối 2 2D 6170
10 10078698 Vũ Gia Hân Khối 2 2D 6220
11 10068021 Trần Nguyên Phú Khối 1 1B 6330
12 10092507 Nguyễn Thảo Nhi Khối 1 1C 5620
13 10946791 Lê Yến Nhi 2D Khối 2 2D 5590
14 10063007 Đào Ngọc Yến Nhi Khối 5 5A 5690
15 10073614 Nguyễn Phương Anh Khối 3 3C 5990
16 10046851 Đào Hương Nguyên Khối 4 4B 5360
17 10060246 Nguyễn Hải Phong Khối 1 1D 5810
18 10385025 Nguyen Nhat Quan 1 Khối 2 2C 5190
19 10070356 Nguyễn Đức Bình Khối 3 3C 5960
20 10148688 Vũ Thanh Tùng Khối 4 4B 5440
21 10066344 Đào Quý Ngọc Bình Khối 1 1D 5890
22 10071612 Nguyễn Duy Minh Khối 2 2A 5890
23 10064708 Nguyễn Hà my Khối 1 1D 5410
24 10073558 Phạm Tùng Lâm Khối 3 3D 5830
25 10085042 Nguyễn Đức Huy Khối 2 2B 5100
« 1 2 3 4 »